For produksjonsvirksomheter er det en utfordring å administrere hundrevis eller tusenvis av leverandører. For å holde leverandørene fornøyde og på den måten verne om forsyningskjeden, må alle betales i tide. Men det blir vanskelig hvis dere manuelt må behandle titusenvis av fakturaer på en tidkrevende arbeidsmåte. 

Automatisering av arbeidsflyten gir dere en moderne, mer effektiv prosess. Og med MediusFlow får dere en løsning som er perfekt tilpasset en produksjonsvirksomhets fakturahåndtering .

We started out with a staff of three that handled 50,000 invoices in a manual process. Today the same staff handles 120,000 invoices for ten Elekta companies in Europe and South Africa. It’s really a fantastic example of how modern technology can improve companies such as ours.

- Andrew Ainsworth, Finance Manager, Elekta


For produksjonsbedrifter betyr MediusFlow:

  • effektivisering og automatisering av fakturabehandlingen
  • større muligheter for rabatt ved å betale leverandører i tide
  • mer nøyaktig kontantstyring og økonomisk rapportering  

Bruk tiden klokt 

Direkte kostnader skaper særegne utfordringer for produksjonsbedrifter. De mange leverandørene som leverer råvarene dere trenger, sender også et stort antall fakturaer til regnskapsavdelingen. Hver og en av disse fakturaene må nøye matches mot en innkjøpsordre og deretter godkjennes av den ansvarlige personen i organisasjonen. 

MediusFlow forenkler eller eliminerer denne arbeidskrevende prosessen. En avansert matche-motor muliggjør dynamisk matching av fakturaer mot ordre, varemottak eller kontrakter, slik at fakturaen kan godkjennes automatisk og sendes til betaling uten manuell innblanding. 

Produksjonsvirksomheter som har automatisert sine fakturabehandlinger med MediusFlow

Effektivitet for optimale avtaler 

For indirekte kostnader kan MediusFlow enkelt automatisere kontering, distribusjon og godkjenning av leverandørfakturaer for en mer effektiv prosess. Ved matching mot en innkjøpsordre eller varemottak kan MediusFlow også automatisk identifisere avvik i den innkommende fakturaen og sende spesifikk informasjon om den aktuelle fakturalinjen til den rette personen i virksomheten, for rask og enkel gjennomgang.     

Raskere godkjenninger reduserer tiden de ansvarlige ansatte bruker på å behandle fakturaer, i betydelig grad. Ikke bare fører dette til bedre relasjoner med de ulike leverandørene, det gir muligheter til å utnytte rabatter ved tidlig betaling. Slik kan dere sikre den beste mulige avtalen i hvert trinn – fra innkjøp til betaling.

Learn more

Discover informative content on the topic that matters most to us: efficient accounts payable automation.

Gaining financial visibility in weeks with AP automation

Silver Eagle Distributors transformed their AP process from highly manual to 90% touchless in just a few weeks.

White paper: 5 tactics to achieve true matching of invoices

Imagine a world where your supplier invoices all arrive in electronic format, float seamlessly through your AP workflow system, get automatically matched against supporting documents, then go straight through to your ERP for final posting and payment.

Video: 15 min produktdemo

Se en demonstrasjon av MediusFlow og oppdag fordelene ved fullt automatisert fakturabehandling.