Vha er Attestere fakturaer?

Å attestere fakturaer innebærer at man undersøker og godkjenner leverandørfakturaer før de bokføres som en kostnad i bedriftens forretningssystem og sendes til betaling.

Bedrifter og organisasjoner har ofte et internt regelverk for hvem som kan attestere ulike kostnader, og hvor store beløp. Slike attestrettigheter kan f.eks. angi at vedkommende som er ansvarlig for et kostnadssted, får attestere kostnader for sitt kostnadssted opp til et visst beløp. Deretter må gjerne en økonomisjef og/eller direktør godkjenne fakturaen før den betales.

Hvis bedriften bruker en løsning for elektronisk fakturabehandling, kan slike attestrettigheter konfigureres i systemet, slik at fakturaene automatisk distribueres til rett(e) person(er) for undersøkelse og attestering.

Dessuten gjør et fakturabehandlingssystem arbeidet lettere for attestantene ved å presentere fakturainformasjonen i et digitalt format, som regel med en foreslått kontering, som automatisk er fylt inn basert på bedriftens kontoplan og regelverk. På den måten kan man attestere fakturaer raskt og enkelt via PCen eller mobilen.

Drop us a line

Attestere fakturaer på mobilen

Se hvor enkelt du kan undersøke og attestere leverandørfakturaer på mobilen døgnet rundt, uansett hvor du er.