• Hur kan MediusFlow hjälpa dig?

  MediusFlow erbjuder effektiva verktyg som stödjer automatisering av hela fakturahanteringsprocessen från inköp till betalning.

  Välj ditt intresseområde genom att klicka på knapparna ovan eller i det detaljerade processflödet till höger för att lära dig mer om hur MediusFlow förenklar och automatiserar varje steg i inköps- och fakturahanteringsprocessen.

 • Fakturaskanning och datafångst

  MediusFlow ger dig tillgång till marknadens bästa system för intelligent fakturaskanning och datafångst. Era leverantörer kan skicka fakturor i vilka format som helst och ni digitaliserar och importerar data i ett standardiserat format baserat på era preferenser.

  Ni får en helt digital process, ökad effektivitet och dessutom bättre kvalitet i, och kontroll av, den finansiella rapporteringen.

 • Automatisk kontering

  MediusFlow kan automatiskt kontera fakturorna baserat på det regelverk som ni själva definierar utifrån era behov. Ni får också hjälp när manuell kontering är nödvändig med t ex konteringsmallar eller funktionen "använd senaste konteringen" som automatiskt hämtar den kontering som använts på tidigare fakturor från samma leverantör.

 • Automatisk distribution till attestanter

  MediusFlow kan automatiskt distribuera fakturor för granskning och godkännande baserat på er organisations regelverk. Du kan enkelt konfigurera lösningen för att följa er organisationsstruktur och policys, såsom beloppsgränser för godkännande. För leverantörsreskontra innebär detta en enorm tidsbesparing. MediusFlow-kunder når i genomsnitt 55% automatisk distribution av sina fakturor, och de allra bästa lyckas automatisera hela 100%.

 • Attestera fakturor när som helst, var som helst

  Dina kollegor kan enkelt och snabbt attestera sina fakturor oavsett om de är på kontoret eller på språng, med MediusFlows användarvänliga mobillösning. Attestanten får ett email när han eller hon har fakturor för granskning. Med ett enda klick kan de logga in i MediusFlow för att granska och godkänna fakturorna.

 • Matcha fakturan mot betalningsplan i kontrakt

  MediusFlow kan automatiskt matcha återkommande fakturor mot en betalningsplan i leverantörsavtalet. På så sätt kan du hoppa över alla de tidigare stegen och njuta av en fullt automatiserad – touchless – process.

 • Slutboka fakturan i affärssystemet

  Eftersom MediusFlow har en direkt koppling till ert affärssystem synkroniseras alla data från fakturahanteringsprocessen för att stödja högsta möjliga automatisering och effektivisering.

 • Fakturaskanning och datafångst

  MediusFlow ger dig tillgång till marknadens bästa system för intelligent fakturaskanning och datafångst. Era leverantörer kan skicka fakturor i vilka format som helst och ni digitaliserar och importerar data i ett standardiserat format baserat på era preferenser.

  Ni får en helt digital process, ökad effektivitet och dessutom bättre kvalitet i, och kontroll av, den finansiella rapporteringen.

 • Koppla fakturan till inköpsorder

  Om det finns en inköpsorder i affärssystemet kommer MediusFlow att koppla fakturan till ordern baserat på era regelverk utan någon som helst handpåläggning. MediusFlow kan även hantera situationer där en faktura innehåller rader från flera olika inköpsordrar.

 • Matcha fakturadatan mot orderdokumentation

  MediusFlow matchar automatiskt data från inkommande fakturor mot en inköpsorder, godsmottag eller ett kontrakt. Matchningen kan ske dynamiskt på olika nivåer beroende på vilken data som är tillgänglig och hur mycket data som finns. Dessutom kan du sätta upp toleransnivåer för att automatiskt godkänna förväntade avgifter såsom frakt, utan manuell handpåläggning. Tack vare den avancerade matchningsmotorn kan MediusFlow-kunder uppnå så mycket som 96 % helt automatisk – touchless – fakturahantering.

 • Effektiv avvikelsehantering

  Så fort en avvikelse från de accepterade toleransnivåerna upptäcks av MediusFlow skickas ett meddelande till ansvarig person i er organisation. I stället för att gå igenom hela fakturan rad för rad, ser hon eller han endast den specifika information som ska granskas och kan snabbt och enkelt ta beslut, på mobilen eller vid datorn.

 • Slutboka fakturan i affärssystemet

  Eftersom MediusFlow har en direkt koppling till ert affärssystem synkroniseras alla data från fakturahanteringsprocessen för att stödja högsta möjliga automatisering och effektivisering.

 • Skapa inköpsanmodan

  Era budgetansvariga skapar enkelt en inköpsanmodan för indirekta inköp i MediusFlows inköpsmodul – på datorn eller i mobilen. På så sätt får ni ökad kontroll över kostnader och säkerställer dessutom att godkända leverantörer används och att inköpspolicyn följs.

 • Hantera godkännande av inköpsanmodan

  MediusFlow distribuerar automatiskt en inköpsanmodan till ansvarig godkännare baserat på ert regelverk och policy. Godkännandet görs snabbt och enkelt via datorn eller mobilen.

 • Skicka inköpsorder till leverantören

  När inköpsanmodan är godkänd skapar MediusFlow automatiskt en inköpsorder som skickas till leverantören som beställning.

 • Registrera godsmottag

  När beställningen har levererats registrerar ansvarig inköpare ett godsmottag i MediusFlow. Det här datat används sedan som underlag vid matchningen av leverantörsfakturan för att möjliggöra helt automatisk fakturahantering.

 • Registrera order i affärssystemet

  Eftersom MediusFlow har en direkt koppling till ert affärssystem synkroniseras alla data från inköpsprocessen för att stödja högsta möjliga automatisering och effektivisering.