Intelligent fakturaskanning och datafångst

En automatiserad fakturahanteringsprocess börjar med att omvandla era leverantörsfakturor oavsett format – papper, pdf, e-faktura, XML eller annat – till ett och samma standardiserade format. 

Datafångst i MediusFlow ger dig:

  • marknadens bästa system för intelligent fakturaskanning, datafångst och extrahering   
  • effektiv, korrekt och detaljerad datainsamling som möjliggör en hög nivå av automatiserad fakturahantering och rapportering av hela processflödet 
  • digitalt arkiv för leverantörsfakturor med full tillgänglighet, transparens och komplett verifieringskedja   
  • en och samma användarvänliga lösning för hela fakturaprocessen vilket effektiviserar det dagliga arbetet och gör det enklare för nya användare att komma igång.


Snabb och tillförlitlig datainsamling

MediusFlow erbjuder en förstklassig lösning för att scanna fakturor och automatiskt läsa in och validera fakturainformationen. Era leverantörer kan skicka fakturor i vilka format som helst och MediusFlow omvandlar dessa till ett standardiserat format för en helt digital och automatiserad process. Originalfakturorna arkiveras automatiskt i MediusFlow och nås enkelt via sökfunktionen för full historik och verifieringskedja. 

Till skillnad från manuell registrering av fakturor är MediusFlows fakturaskanning en snabb och digital lösning. Datakvaliteten förbättras genom att risken för fel i datainsamlingen minskar. Era medarbetare sparar mängder med tid som istället kan spenderas på mer värdeadderande uppgifter. 

MediusFlow inkluderar även automatisk validering av fakturadetaljer utifrån organisationens specificerade logik, regler och behov, vilket leder till en mer effektiv och automatiserad process. 

Avancerad datafångst ger högre automatiseringsgrad

Fakturaskanning och datafångst är ett litet, dock väldigt viktig, steg i fakturahanteringsprocessen. Vilken typ av data som fångas upp och hur den samlas in i detta första steg avgör graden av automatisering du kan uppnå i resten av processen. MediusFlows funktioner för fakturaskanning, datafångst och extrahering är designade för att maximera fördelarna med automatisering: 

  • Data samlas in på radnivå för att kunna matcha fakturor mot inköpsorder rad för rad och automatisera även de mest komplexa matchningsscenarior.  
  • Eftersom datafångsten sker i samma system som fakturahanteringen kan vi använda data från hela fakturaprocessen och med hjälp av machine learning teknologi driva ytterligare automatisering i datafångststeget. 
  • Tack vare full visibilitet och komplett verifieringskedja får du ökad insyn över kostnader, lättare att identifiera besparingsmöjligheter och uppnår bättre finansiell kontroll.

 

Learn more

Discover the benefits of fully digital and paperless AP workflows.

Gaining financial visibility in weeks with AP automation

Silver Eagle Distributors transformed their AP process from highly manual to 90% touchless in just a few weeks.

Top 3 tips from best-in-class accounts payable organizations

Watch this webinar to discover key learnings from AP automation top performers and proven tactics to drive touchless invoice processing.

Video: 10-min solution demo

Watch a full video demonstration of MediusFlow and discover the benefits of true accounts payable automation.