Mer effektiv fakturahantering med benchmarks

För att effektivisera fakturahanteringen i din organisation behöver du identifiera och mäta faktorerna som påverkar processen. Eftersom det ofta är komplext krävs robust teknologi.

I MediusFlows helt molnbaserade lösning finns avancerade dashboard-rapporter och unika benchmarks som hjälper er att kontinuerligt förbättra processen.

Med MediusFlows analysverktyg kan du:

  • mäta och bevaka viktiga nyckeltal, KPI:er, för fakturahantering
  • jämföra er automatiseringsnivå med relevanta benchmarks baserade på big data
  • rådfråga experter för att jobba med kontinuerliga förbättringar.

Analys + benchmarks = kontinuerliga förbättringar

MediusFlow hjälper dig att mäta och bevaka viktiga nyckeltal som visar hur effektiv fakturahanteringen är, såsom andel fullt automatiserade fakturor (touchless ratio), total ledtid och andel automatiskt distribuerade fakturor.

Med MediusFlow får du tillgång till konsoliderade data från hundratals företag som använder samma standardiserade process. Sådan data, i form av tydliga benchmarks, kan du använda för att jämföra era resultat med genomsnittliga nivåer från liknande företag och med de som är bäst i klassen.

Ta reda på hur snabbt ditt företag kan bli

Testa vår “AP Efficiency Benchmark Calculator”. Jämför hur företag i samma bransch, med liknande storlek och med samma affärssystem som ditt presterar på fakturahanteringsprocessens viktigaste nyckeltal.

Våra experter hjälper dig

Med MediusFlow får du mer än avancerade rapporterings- och analysverktyg. Våra fakturahanteringsexperter ser till att du får ut mesta möjliga värde ur verktygen. Vi hjälper dig att sätta upp den rapportering som behövs för att bevaka och finjustera automatiseringen i fakturahanteringen. Tillsammans hittar vi flaskhalsar i processen och identifierar förbättringsområden. Därefter ger vi förslag på aktiviteter baserat på vad som fungerar för över 2000 företag.

Bli mer effektiv

Har du verktygen du behöver för en effektiv fakturahantering? Här nedan finns några tips om hur rätt nyckeltal och benchmarks kan göra din verksamhet mer effektiv. Kontakta oss gärna för en personlig demo.

Learn more

Start optimizing your accounts payable KPIs and benchmarks with these informative resources.

Case study: Full control of the AP process with modern AP automation

Learn how Tikkurila achieved control, efficiency and 93% touchless invoice processing with MediusFlow.

White paper: The modern AP manager's automation toolbox

Consider this white paper the field guide to optimizing your accounts payable operation including the top 5 KPIs that you should track when striving to reach best-in-class efficiency and automation.

Video: 10-min solution demo

Watch a full video demonstration of MediusFlow and discover the benefits of true accounts payable automation.