Ta kontroll över indirekta kostnader med digitalt inköpssystem

Att hantera oförutsägbara, indirekta kostnader är en vanlig utmaning för många företag. Hantering av omkostnadsfakturor i efterhand innebär tidskrävande manuell kontering, distribution och godkännande. Med ett digitalt inköpssystem kontrolleras och godkänns sådana utgifter redan innan inköp. Därmed matchas fakturor mot inköpsordrar och hanteras i ett helt automatiserat flöde.

MediusFlow Procurement är ett dynamiskt och användarvänligt inköpssystem som ökar effektiviteten i processerna och ger er full kontroll över indirekta kostnader.

MediusFlow Procurement ger dig möjlighet att:

  • förgodkänna inköp och ta kontroll över indirekta kostnader
  • undvika inköp utanför policy och oförutsägbara kostnader
  • öka kvaliteten i rapporter och prognoser och undvika finansiella överraskningar.

Digitaliserade inköp ger finansiell förutsägbarhet

Företag med flera filialer har ofta många anställda med budgetansvar för det egna kontoret eller avdelningen. Deras inköpsbeslut påverkar hela verksamhetens resultat eftersom lokala inköpsbeslut kan leda till okontrollerade utgifter och oförutsägbara kostnader. Det försvårar hanteringen av omkostnader centralt.

MediusFlow Procurement är ett användarvänligt inköpssystem som hjälper dig att hantera inköpsanmodan, inköpsorder och godsmottagande digitalt. Du kan enkelt införa en modell med orderbaserade inköp för alla typer av utgifter istället för att hantera kostnader i efterhand.

På så vis matchas fakturor automatiskt mot inköpsordrar i en fullt automatiserad fakturahanteringsprocess. Det säkerställer dessutom att godkända leverantörer används och att inköpspolicyn följs. Slutresultatet blir bättre relationer med era leverantörer och ökad kvalitet i finansiella rapporter och prognoser.

Är du trött på finansiella överraskningar? Boka en demo av MediusFlow Procurement och lär dig hur du kan undvika dem.

Learn more

Discover informative content on the topic that matters most to us: efficient accounts payable automation.

How Marc Jacobs automated their accounts payable in 3 weeks

Marc Jacobs’ CIO explains why he calls MediusFlow "a little miracle" and how they achieved 93% touchless invoice processing and cut lead time by more than 75%.

White paper: 5 reasons for AP invoice automation in the cloud

The AP invoice automation solutions of the future are built for the cloud. The list of advantages can be made long - availability anywhere and any time, fast and easy deployment and predictable cost over time are just a few.

Video: 10-min solution demo

Watch a full video demonstration of MediusFlow and discover the benefits of true accounts payable automation.