Snabbare hantering av leverantörsfakturor

MediusFlow snabbar upp ledtiden för leverantörsfakturor dramatiskt genom att erbjuda en enkel och automatiserad process. Företag som använder MediusFlow har snabbat på hanteringstiden för leverantörsfakturor till i genomsnitt 7 dagar. Vissa är nere på färre än två.

Hantera leverantörsfakturor i MediusFlow så att du kan:

  • Förbättra relationen till era leverantörer
  • Undvika försenade betalningar, förseningsavgifter och kreditrisk
  • Leverera korrekta siffror till de finansiella rapporterna så att böckerna stängs i tid
  • Erbjuda era interna attestanter ett enkelt och användarvänligt verktyg
  • Få mer tid över till affärskritiska initiativ

 

 

Det som mäts blir gjort! Vi mäter exempelvis hanteringstid per användare och visar resultaten för ledningsgruppen för att alla ska förstå hur en långsam hantering påverkar hela organisationen. Tack vare MediusFlow finns det inte längre någon ursäkt att vara sen med attesteringen.
- Niklas Johansson, Ekonomichef, Rejmes Personvagnar Läs mer i vår case study


Se hur MediusFlow automatiserar processen för leverantörsfakturor på 3 minuter

Automatisering sparar tid och pengar

MediusFlow snabbar på hanteringen av leverantörsfakturor genom att tidsödande och manuella arbetsuppgifter helt försvinner. Hela processen inklusive kontering, distribuering och godkännande av omkostnadsfakturor kan automatiseras, baserat på era behov och de regelverk som gäller för er. Med vår avancerade matchningsmotor kan över 90 procent av hanteringen av orderbaserade fakturor helt automatiseras. Det ger förstås massor av tid över som kan användas till andra arbetsuppgifter.

Dina kollegor kan snabbt och enkelt attestera fakturor, vid skrivbordet eller på språng med hjälp av vår användarvänliga mobillösning. Med kortare godkännandeprocess får era leverantörer betalt i tid, varje gång. Ni kan ta farväl av sena betalningar och se fram emot förbättrade relationer till leverantörerna och möjlighet till kassarabatter.

 

Från admin-funktion till beslutsstöd

MediusFlow sparar inte bara tid. Er leverantörsreskontra blir ett viktigt kugghjul för finansiell information och beslutsunderlag på företaget. Ni får tillgång till data som ger mer tillförlitliga finansiella rapporter och prognoser samt bättre kontroll över de indirekta kostnader som kan vara svåra att förutspå.

Så hur funkar det? Titta på den korta videon här ovanför för en introduktion till MediusFlow. Eller, om du är redo att gå djupare, klicka här för att se en fullständig demo.

Mer om fakturahantering

Få tips om hur du kan driva ökad effektivet och automatisering med våra kunskapsresurser.

Case study: Full control of the AP process with modern AP automation

Learn how Tikkurila achieved control, efficiency and 93% touchless invoice processing with MediusFlow.

Checklist: So you think you're automated?

Is your AP team reaching its full potential of efficiency and automation? Download this checklist to find out.

AP efficiency benchmark calculator

Learn how companies of your size, industry and ERP system perform on top accounts payable KPIs.