Att hantera hundratals, eller till och med tusentals, leverantörer är en utmaning för många tillverkande företag. Du vet att ni måste betala i tid och se till att de är nöjda för att säkerställa att produktionskedjan rullar på. Men det kan vara lättare sagt än gjort om du hanterar stora mängder leverantörsfakturor, delvis manuellt eller i ett föråldrat fakturahanteringssystem.

Med en automatiserad fakturahantering blir processen modern och effektiv. I MediusFlow finns lösningar på utmaningarna för tillverkande företag.

Innan MediusFlow hade vi ett helt manuelt flöde och en stor fakturavolym, så vi behövde verkligen hjälp att automatisera processen. Idag går 80% av våra varufakturor rakt igenom systemet helt utan handpåläggning. Dessutom har vi kunnat se betydande kostnadsreduktion och fått mycket bättre spårbarhet och uppföljning.

- Carola Gladh-Ericson, Ekonomiansvarig, Väderstad

MediusFlow för tillverkande företag innebär:

  • effektiviserad och automatiserad fakturahantering
  • maximalt nyttjande av kassarabatter genom att leverantörer alltid betalas i tid
  • tillförlitligt kassaflödesdata och finansiell rapportering.

Lägg din tid på rätt saker

Direkta kostnader innebär särskilda utmaningar för tillverkande företag. Leverantörer av råmaterial och komponenter genererar dagligen många fakturor till er leverantörsreskontra. Varje faktura måste noggrant matchas mot en inköpsorder och godkännas av ansvarig inköpare.

Med MediusFlow kan denna resurskrävande process förenklas eller helt försvinna. En avancerad matchningsmotor gör en dynamisk matchning av fakturor mot inköpsorder, godsmottagande eller kontrakt. Fakturan godkänns och skickas automatiskt till betalning, helt utan manuell hantering.

Vi har automatiserat vår fakturahantering med MediusFlow

Ökad effektivitet som ger direkta besparingar

För att göra processen kring indirekta kostnader mer effektiv automatiseras kontering, distribution och godkännande av omkostnadsfakturor i MediusFlow.

När en orderbaserad faktura matchas mot en inköpsorder eller godsmottagande kan MediusFlow automatiskt identifiera eventuella avvikelser på fakturan. Specifik information om den avvikande raden skickas till rätt person som snabbt och enkelt kan granska och fatta beslut med ett klick – vid datorn eller i telefonen.

Snabbare godkännandeprocess minskar ledtiderna för er leverantörsreskontra. Med bättre relationer till leverantörerna och snabbare betalningar ökar chanserna till kassarabatter. På så sätt kan du säkerställa att ni alltid får det bästa erbjudandet, från inköp till betalning.

We started out with a staff of three that handled 50,000 invoices in a manual process. Today the same staff handles 120,000 invoices for ten Elekta companies in Europe and South Africa. It’s really a fantastic example of how modern technology can improve companies such as ours.

- Andrew Ainsworth, Finance Manager, Elekta


Arbetar på leverantörsreskontra

Ny på jobbet?

Besök vår ordlista för att reda ut begreppen:

Learn more

Discover informative content on the topic that matters most to us: efficient accounts payable automation.

How Marc Jacobs automated their accounts payable in 3 weeks

Marc Jacobs’ CIO explains why he calls MediusFlow "a little miracle" and how they achieved 93% touchless invoice processing and cut lead time by more than 75%.

White paper: 5 reasons for AP invoice automation in the cloud

The AP invoice automation solutions of the future are built for the cloud. The list of advantages can be made long - availability anywhere and any time, fast and easy deployment and predictable cost over time are just a few.

Video: 10-min solution demo

Watch a full video demonstration of MediusFlow and discover the benefits of true accounts payable automation.