Detaljhandelsföretag hanterar hundratals (om inte tusentals) olika leverantörer, stora volymer av komplexa leverantörsfakturor med mängder av fakturarader som ska matchas mot inköpsorder och godsmottag. 

Med MediusFlow för detaljhandel får du full kontroll över fakturahanteringsprocessen, stöd för att hantera indirekta inköp och den effektivitet som ni behöver för att överleva i denna snabbrörliga och konkurrensutsatta bransch.

Nu när över 90% av alla leverantörsfakturor hanteras i ett automatiserat, och i stort sett ”touchless” flöde, har vi kontroll över och en sann bild av våra finanser. Alla är överlyckliga – leverantörsreskontra, organisationen, våra leverantörer. Resultatet är helt fantastiskt! 
- Elise Byrd, AP Manager, Silver Eagle Distributors

Med MediusFlow för detaljhandel får du:

  • avancerad fakturamatchning som automatiskt matchar även de mest komplexa leverantörsfakturorna
  • automatiseringsverktyg för att accelerera hanteringen av varufakturor och omkostnadsfakturor, med de högsta automatiseringsnivåerna på marknaden
  • full insyn i, och kontroll över, fakturahanteringsprocessen samt tillgång till viktiga nyckeltal för såväl processeffektivitet som finansiell rapportering
  • förpaketerad koppling till Microsoft Dynamics AX/365 och andra ledande affärssystem på marknaden

 

Vi har automatiserat vår fakturahantering med MediusFlow

Vi automatiserar även de mest komplexa leverantörsfakturorna

Detaljhandelsföretag tar ofta emot mängder av komplexa fakturor från ett stort antal leverantörer. Fakturor som innehåller detaljerad inköpsinformation såsom artikelnummer, färg och storlek. Att matcha varje fakturarad mot motsvarande rader på en inköpsorder och godsmottag blir en minst sagt tidskrävande och komplicerad uppgift för leverantörsreskontran. 

MediusFlows avancerade matchningsmotor är byggd för att automatisera även de mest komplexa fakturorna och på så sätt möjliggöra en hög grad av helt automatiserad, ”touchless”, fakturahantering. Beviset syns väl i våra nyckeltal: detaljhandelsföretag som använder MediusFlow idag når ofta över 90% automatiseringsgrad. Det innebär att 9 av 10 varufakturor automatiskt matchas mot korrekt inköpsorder och godsmottag, konteras och slutbokas i affärssystemet utan någon som helst handpåläggning.

I de fall en användare behöver involveras, såsom när en avvikelse har identifierats av systemet, ser MediusFlow till att det är enkelt och smidigt genom att endast presentera den avvikande fakturaraden till relevant inköpare eller attestant i organisationen.

En effektiv och skalbar fakturaprocess stödjer tillväxt  

Detaljhandeln karaktäriseras av snabb tillväxt, konsumenternas höga förväntningar på leverans och kvalitet, decentraliserad organisation, låga marginaler på produkter samt hård konkurrens. Detaljhandelsföretag måste helt enkelt effektivisera och automatisera sina operativa processer för att kunna verka och växa i en sådan utmanande miljö.

 

 

MediusFlow hjälper detaljhandelsföretag att automatisera och snabba upp hanteringen av både varufakturor och omkostnadfakturor. När ledtiden för fakturahanteringen kortas kan du säkerställa att leverantörer alltid betalas i tid och dra nytta av eventuella kassarabatter. Dessutom erbjuder MediusFlows rapporteringverktyg snabb och enkel tillgång till den data du behöver för att få full insyn i fakturahanteringsprocessen, ta kontroll över indirekta inköp och leverera tillförlitliga siffror till månadsbokslut och finansiella rapporter.

Med mer än 18 års erfarenhet av att automatisera fakturahanteringen för hundratals detaljhandelsföretag världen över erbjuder MediusFlow beprövade och optimerade flödesmallar som är anpassade till detaljhandelns specifika utmaningar. Kontakta oss för att diskutera hur MediusFlow kan stödja er effektivisering och framtida tillväxt.

Våra leverantörer är extremt nöjda. Tidigare kämpade vi för att kunna betala en faktura på under 45 dagar. Med MediusFlow har vi kortat ned ledtiden för fakturahanteringen till i genomsnitt 11 dagar. 

- Regis Litre, CIO, Marc Jacobs

Arbetar på leverantörsreskontra

Ny på jobbet?

Besök vår ordlista för att reda ut begreppen:

Learn more

Learn more about how Medius supports retail businesses.

Blog: Reclaim control of your non-merch spend

If you manage non-merch accounting with traditional manual workflows, chances are you suffer from AP process challenges, such as lack of control, financial blind spots and inefficiencies.

Case study: How furniture retailer Bohus increased automation level by 100%

Norwegian furniture retailer Bohus has achieved best-in-class AP invoice automation, with 80% touchless processing, by upgrading to MediusFlow in the cloud.

Video: 10-min solution demo

Watch a full video demonstration of MediusFlow and discover the benefits of true accounts payable automation.