Hantera hela fakturahanteringsprocessen i SAP

MediusFlow erbjuder en robust och smidig koppling till affärssystemet SAP. Just en sådan stabil integration som krävs för att nå riktigt höga automatiseringsnivåer av fakturahanteringsprocessen.

Invoice processing in SAP 

MediusFlow för SAP ger dig:

  • enkel koppling till er SAP-installation med standard BAPIs och RFCs
  • avancerad fakturahanteringsfunktionalitet med minimal påverkan på er SAP-miljö
  • helt automatiserad fakturahantering med stöd för komplexa matchningsscenarion
  • automatiserad hantering av fakturor i samband med månadsbokslut
  • automatisk matchning mot förväntade leveranskostnader

 

Tack vare att MediusFlow är en molntjänst kan ni enkelt implementera lösningen med endast små insatser från er IT-avdelning. MediusFlow kan stödja era mest avancerade fakturahanteringsbehov med maximal automatisering oavsett om SAP är ert enda affärssystem eller del av en mer komplex IT-miljö.

Se en demo för att lära dig mer.

Eller läs om hur en av våra kunder använder MediusFlow för att hantera fakturor i SAP.

MediusFlow and SAP work together like a charm, and the users really like MediusFlow. My colleagues praise the user interface, the ability to build personal dashboards, how fast the pages load and a number of other features. In short, they are highly satisfied.

- Per Magnus Frantzen, CFO, Bohus AS

Learn more

Discover the benefits of integrating MediusFlow to your ERP solution.

White paper: 5 reasons for AP invoice automation in the cloud

The AP invoice automation solutions of the future are built for the cloud. The list of advantages can be made long - availability anywhere and any time, fast and easy deployment and predictable cost over time are just a few.

Case study: How furniture retailer Bohus increased automation level by 100%

Norwegian furniture retailer Bohus has achieved best-in-class AP invoice automation, with 80% touchless processing, by upgrading to MediusFlow in the cloud.

Video: 15 min solution demo

Watch a full video demonstration of MediusFlow and discover the benefits of true accounts payable automation.