Digitalisera leverantörsreskontran med fakturaskanning

Leverantörer med föråldrade faktureringssystem som genererar oläsliga fakturor och andra som fortfarande skickar pappersfakturor – ibland kan man fråga sig hur företag förväntar sig att få betalt i tid. Detta är ett huvudbry för leverantörsreskontra och leder till misstag i datainmatningen som påverkar den finansiella rapporteringen.

Med fakturaskanning och automatiserad datafångst hanteras alla leverantörsfakturor i en standardiserad, digital process oavsett vilka fakturaformat som era leverantörer använder.

MediusFlow ger tillgång till:

  • marknadens bästa system för intelligent fakturaskanning och datafångst
  • effektiv och korrekt datainsamling
  • digitalt arkiv för leverantörsfakturor med full tillgänglighet och transparens.  

Snabb och tillförlitlig datainsamling

MediusFlow har en förstklassig lösning för att scanna fakturor och automatiskt läsa in fakturainformationen. Era leverantörer kan skicka fakturor i vilka format som helst och ni digitaliserar och importerar data i ett standardiserat format baserat på era preferenser. Originalfakturorna arkiveras automatiskt i MediusFlow och nås enkelt om det behövs.

Till skillnad från manuell registrering av fakturor är MediusFlows fakturaskanning en snabb och digital lösning. Datakvaliteten förbättras genom att risken för fel i datainsamlingen minskar. Lösningen kan också inkludera validering av fakturadetaljer utifrån organisationens specifika regler och behov.

Ta digitaliseringen till nästa nivå

I korthet innebär digitaliseringen av fakturamottagandet en mer effektiv fakturaprocess. Den sparar tid, säkerställer snabb betalning till leverantörer och sänker kostnader.

Men skanning och automatisk datainsamling är bara början. Nästa steg är att skapa en helt digitaliserad fakturahanteringsprocess. Då uppstår de verkliga möjligheterna att lyfta leverantörsreskontras betydelse för verksamheten. Om du är redo att digitalisera leverantörsreskontra, läs mer här.

Arbetar på leverantörsreskontra

Ny på jobbet?

Besök vår ordlista för att reda ut begreppen:

Learn more

Discover the benefits of fully digital and paperless AP workflows.

Gaining financial visibility in weeks with AP automation

Silver Eagle Distributors transformed their AP process from highly manual to 90% touchless in just a few weeks.

White paper: The true cost of paper

It is no surprise that paper invoices are costly and time-consuming to process – and not just relating to manual data entry. But do you know how much your manual AP workflows cost your organization and ultimately affect your bottom line results?

Video: 15 min solution demo

Watch a full video demonstration of MediusFlow and discover the benefits of true accounts payable automation.