Inom detaljhandel och distribution är det vanligt att hantera hundratals eller tusentals leverantörer. Det ständiga flödet av inkommande fakturor kräver effektiv hantering för att behålla kontrollen. Allt från indirekta inköp utanför policy till komplexa matchningar är dagliga utmaningar. Om hanteringen inte är effektiv påverkas de finansiella prognoserna och i slutänden företagets resultat.

Som tur är finns det en lösning. MediusFlow är ett fakturahanteringssystem, skräddarsytt för utmaningarna inom detaljhandel och distribution.

MediusFlow in the cloud gave us substantial gains: The touchless rate increased from 20 percent previously in some cases to an average of 80 percent. The amount of money saved annually is roughly equivalent to the annual salaries of ten full-time employees and approximately NOK 5 million.

- Per Magnus Frantzen, CFO, Bohus

MediusFlow för detaljhandel och distribution innebär:

  • ökad kontroll med en automatiserad fakturahanteringsprocess
  • kortare ledtider och enklare process för hantering av omkostnadsfakturor
  • avancerad matchningsfunktionalitet för fullt automatiserad hantering av varufakturor.

Vi har automatiserat vår fakturahantering med MediusFlow

Fullt automatiserad hantering av varufakturor

Hantering av direkta kostnader och varufakturor är en typisk utmaning för företag inom detaljhandel och distribution. Stora lager innebär mängder av artikelnummer som dessutom kan brytas ner till exempelvis storlek, måttenhet, smak eller färg. Manuell fakturamatchning på radnivå är en milt sagt komplex och tidskrävande uppgift.

MediusFlow löser utmaningarna med avancerad och dynamisk matchningsfunktionalitet. Du kan automatiskt matcha specifika varor på en faktura med motsvarande rad på en inköpsorder eller godsmottagande, utan manuell hantering. Inköparna ser bara fakturan om en avvikelse upptäcks av systemet. Det sparar mycket tid för leverantörsreskontra.

Snabbare hantering av omkostnadsfakturor

Butikskedjor eller företag med flera kontor har ofta flera medarbetare med ansvar för budget och omkostnader. Deras inköpsbeslut är viktiga för att enheten, och därmed hela organisationen, kan drivas på ett smidigt sätt. Men för leverantörsreskontra innebär det bristande kontroll över totala omkostnader. MediusFlow ger ökad kontroll genom att centralisera, digitalisera och automatisera hanteringen av era omkostnadsfakturor.

Med modern fakturainläsning i ett digitalt flöde kan leverantörsreskontra enkelt hantera fakturor i en helt eller delvis automatiserad process. Ledtiderna blir kortare, risken för sena betalningar minskar och relationen till leverantörerna blir bättre.

Our vendors are extremely happy. In the past, we were struggling to pay an invoice in less than 45 days. With MediusFlow we have been able to shorten our invoice processing lead time to in average 11 days.

- Regis Litre, CIO, Marc Jacobs

Arbetar på leverantörsreskontra

Ny på jobbet?

Besök vår ordlista för att reda ut begreppen:

Learn more

Learn more about how MediusFlow supports retail businesses.

Blog: Reclaim control of your non-merch spend

If you manage non-merch accounting with traditional manual workflows, chances are you suffer from AP process challenges, such as lack of control, financial blind spots and inefficiencies.

Case study: How furniture retailer Bohus increased automation level by 100%

Norwegian furniture retailer Bohus has achieved best-in-class AP invoice automation, with 80% touchless processing, by upgrading to MediusFlow in the cloud.

Video: 15 min solution demo

Watch a full video demonstration of MediusFlow and discover the benefits of true accounts payable automation.