Vad är fakturascanning?

Fakturascanning avser processen att scanna leverantörsfakturor i olika format för att digitalisera och läsa in fakturainformationen. 
Företag kan sköta fakturascanning internt med hjälp av en scanner och en lösning för datafångst, eller outsourca fakturascanningen till en extern part. Fakturascanning och datafångst är en förutsättning för att arbeta med elektronisk fakturahantering där leverantörsfakturor behandlas i ett digitalt flöde som helt, eller delvis, automatiseras.

Snabb och tillförlitlig fakturascanning

Är du redo att digitalisera leverantörsreskontra? MediusFlow hjälper dig att snabba upp och automatisera hela fakturahanteringsprocessen.