Vad är fakturahantering?

Fakturahantering avser hela processen där man behandlar en leverantörsfaktura från mottagandet till dess att fakturan slutbokas i affärssystemet och är klar för betalning.

Fakturor kan tas emot i olika format – papper, pdf eller e-faktura – och fakturadatat ska scannas eller stansas in i mottagarens affärssystem. Därefter konteras kostnaderna till korrekt konto, projekt och/eller kostnadsställe och distribueras till ansvarig inköpare eller budgetansvarig för kontroll och attestering.

Med en lösning för elektronisk fakturahantering kan hela denna process digitaliseras och automatiseras för en snabbare och effektivare hantering.

Snabbare fakturahantering med MediusFlow

Företag som använder fakturahanteringssystemet MediusFlow hanterar i genomsnitt 67% av fakturorna i ett helt automatiserat flöde. Vill du öka er automatiseringsgrad och snabba upp era ledtider?