Agenda MediusFlow kundkonferens 2019

Dag 1, torsdag 10 okt

08:00-10:00 Utbildning ReadSoft Invoices | Seminarie MediusFlow tilläggsmoduler

Obs, dessa pass är frivilliga och ligger utanför konferensagendan. Välj mellan att gå en ReadSoft-utbildning eller lyssna på våra produktexperter som presenterar tilläggsmodulerna i MediusFlow. Begränsat antal platser och först till kvarn gäller. Läs mer här.

10:00 Registrering och mingel i utställning

10:30 Välkommen och introduktion till konferensens tema

11:00 Kunskapspass 1

Fakturahantering 2.0 – inspiration om framtidens möjligheter

Skandinavien ligger långt fram internationellt gällande fakturahantering men utvecklingen fortsätter och möjligheterna framåt är stora. Vi diskuterar trender och utmaningar med framtidens fakturahantering och e-faktura, både ur ett svenskt och internationellt perspektiv.

12:00 Lunch

13:00 Kunskapspass 2 

Kunskapspass #2: Konkreta exempel från verkligheten kring hur fakturahantering skapar värde

Konkreta exempel och lärdomar från kunder och från våra produktexperter på hur du genom en effektiv fakturahantering kan skapa värde för din organisation.

13:45 Kunskapspass 3

Inspiration: Nya möjligheter med MediusFlow

Lär dig mer om senaste nyheterna i MediusFlow och om vår framtida produktutveckling. Ett interaktivt pass där vår produktledning presenterar nyheter och skapar dialog med kunder för att förstå vad som är viktigt.

14:30 Paus med mingel och möten i utställningen

15:00 Rundabordssamtal och kunskapsdelning mellan kunder och Medius fakturaexperter

17:15 After Conference - fortsatta diskussioner och mingel

18:00 Incheckning och egentid

19:30 Middag och underhållning

Dag 2, fredag 11 okt

08:30 Interaktiva gruppövningar - pass 1

Övningar i MediusFlow: Omkostnadsfakturor
Uppgifterna adresserar hur man förenklar och effektiviserar hanteringen av omkostnadsfakturor.
Grupperna får poäng för både rätt svar och att fakturorna är korrekt processade.

09:25 Interaktiva gruppövningar - pass 2

Övningar i MediusFlow: Varufakturor och administration
Uppgifterna adresserar hur man ökar sitt ”touchless ratio” samt effektivt administrerar användare.
Grupperna får poäng för både rätt svar och att fakturorna är korrekt processade.

10:15 Paus med kaffe o smörgås

10:40 Interaktiva gruppövningar - pass 3

Övningar i MediusFlow: Rapportering och uppföljning
Uppgifterna adresserar hur man identifierar flaskhalsar, följer upp på statistik och skapar rapporter.
Grupperna får poäng för rätt besvarade frågor.

11:35 Summering av utbildningspass

12:25 Inspirationsföreläsning med hemlig föreläsare

13:30 Lunch

14:00 - 16:00 ReadSoft Invoices fortsättningsutbildning

Begränsat antal platser och först till kvarn gäller. 


Obs! Agendan är preliminär och kan ändras/kommer att kompletteras med detaljer.