6 Steps to a Successful AP Automation Project

Is 2019 going to be the year your accounts payable gets truly automated? Get ready with this buyer's guide to AP invoice automation solutions.

Download this guide to get hands-on tactics for each of the 6 steps:

  1. Define your scope
  2. Map current AP process to identify needs
  3. Identify system dependencies
  4. Capture IT requirements
  5. Research, audit, and compare solutions
  6. Build your business case

ap automation solution guide

Sedan vi implementerade elektronisk fakturahantering med MediusFlow har flera medarbetare kunnat ägna sig åt andra typer av arbetsuppgifter än att uppdatera kalkylblad och hantera fakturainformation. Vi nådde break-even på investeringen efter bara fyra månader. På ett år räknar vi med att ha sparat 150 000 USD tack vare högre produktivitet.

- Regis Litre, CIO, Marc Jacobs