Vad betyder det att attestera fakturor?

Attestera fakturor innebär att granska och godkänna leverantörsfakturor innan dessa bokförs som en kostnad i företagets affärssystem och skickas för betalning.

Företag och organisationer har ofta ett internt regelverk för vem som får attestera vilken typ av kostnad och hur stora belopp. Dessa attesträttigheter kan t ex definiera att den person som är ansvarig för ett kostnadsställe får attestera kostnader för sitt kostnadsställe upp till ett visst belopp och däröver måste även ekonomichef och/eller VD godkänna fakturan innan den betalas.

Om företaget använder en lösning för elektronisk fakturahantering kan den här typen av attesträttigheter konfigureras i systemet så att fakturor automatiskt distribueras till rätt person(er) för granskning och attest.

Dessutom underlättar en fakturahanteringslösning för attestanterna genom att presentera fakturainformationen i digitalt format, oftast med föreslagen kontering som automatiskt fyllts i baserat på företagets kontoplan och regelverk. På så sätt kan man attestera fakturor snabbt och enkelt via datorn eller mobilen.

Attestera fakturor i mobilen

Se hur enkelt du kan granska och attestera leverantörsfakturor i mobilen dygnet runt, oavsett var du är.