Wat is Factuurgoedkeuring?

Factuurgoedkeuring omvat het proces van controleren en goedkeuren van leveranciersfacturen, voordat deze kunnen worden geboekt als een kostenpost in het ERP-systeem van uw bedrijf en voor dat deze in aanmerking kunnen komen voor betaling.

Bedrijven en organisaties hebben normaal een intern beleid wie bepaalde soorten kosten mag goedkeuren en tot welk bedrag. De autorisatiegeeft aan wie er bevoegd is om namens het bedrijf kosten goed te keuren. De beheerder van een kostenplaats kan bijvoorbeeld kosten goedkeuren voor die specifieke kostenplaats en tot een bepaald bedrag. Kosten die hoger zijn dan dat bepaalde bedrag moeten worden goedgekeurd  door de CFO en/of CEO, voordat de factuur betaalbaar kan worden gesteld.

Wanneer  het bedrijf gebruik maakt van een geautomatiseerde factuurverwerkingsoplossing, kunnen deze autorisatierechten in het systeem worden ingeregeld, zodat facturen automatisch voor controle en goedkeuring naar de juiste persoon of budgethouder worden gestuurd.

Software voor automatische factuurverwerkingmaakt het bevoegde goedkeurders ook eenvoudiger door de factuurinformatie in digitaal formaat aan hen aan te leveren. Meestal met de voorgestelde codering die automatisch wordt ingevuld en aan de hand van het rekeningschema en de business rules die door het bedrijf zijn opgesteld. Op die manier kunnen facturen snel op een computer, laptop of mobile device worden goedgekeurd.

Drop us a line

Facturen goedkeuren op een mobile device

Kijk hoe u snel en eenvoudig op uw mobil device overal en altijd leveranciersfacturen kunt controleren en goedkeuren.