Oversikt over MediusFlow-løsningen

 • Hvordan kan MediusFlow hjelpe deg?

  MediusFlow støtter hele P2P-prosessen (purchase-to-pay) med effektive verktøy som muliggjør automatisering fra A til Å.

  Velg ditt interesseområde ved å klikke på knappene over, eller velg fra de enkelte løsningene til høyre for å lære om hvordan MediusFlow forenkler og automatiserer hvert trinn i fakturahåndterings- og innkjøpsprosessene.

 • Fakturaskanning og datafangst

  MediusFlow gir tilgang til førsteklasses programvare for skanning og intelligent registrering av fakturadata. Dere kan digitalisere og importere dataene i et ensartet format basert på dine preferanser, uansett hvordan leverandørene leverer sine fakturaer (papir, PDF, e-faktura, xml osv.). På denne måten sørger MediusFlow for en fullstendig papirløs og digital arbeidsflyt som støtter økt effektivitet, forbedret nøyaktighet og kontroll over den finansielle rapporteringen.

 • Automatisert kontering

  MediusFlow lar deg automatisk kontere fakturaer basert på fleksible regler. Løsningen tilbyr også funksjonalitet som forenkler manuell kontering når det er nødvendig, som for eksempel konteringsmaler eller alternativet «bruk forrige kontering», som automatisk fyller ut fakturaen med det som ble brukt på den forrige fakturaen fra samme leverandør.

 • Fakturadistribusjon

  MediusFlow muliggjør automatisk distribusjon av fakturaer for gjennomgang og godkjenning basert på organisasjonens godkjenningshierarki. Dere kan enkelt konfigurere løsningen slik at den passer til organisasjonsstrukturen og gjeldende regler, herunder beløpsgrenser for godkjenning. Dette kan være svært tidsbesparende for regnskapsmedarbeiderne. Faktisk oppnår MediusFlow-brukere i gjennomsnitt 55 % automatisk distribusjon av fakturaer, og ledere oppnår nesten 100 % automatisering.

 • Godkjenn fakturaer når som helst, hvor som helst

  Med MediusFlows intuitive mobilløsning kan medarbeiderne deres raskt og enkelt godkjenne fakturaer, enten fra kontoret eller på reise. Den utpekte godkjenneren mottar et e-postvarsel når det er fakturaer til behandling. Med ett enkelt klikk i e-posten kan godkjenneren enkelt logge seg inn på MediusFlow for å gjennomgå og godkjenne fakturaene.

 • Match mot betalingsplan i kontrakt

  MediusFlow vil automatisk matche gjentakende fakturaer mot betalingsplaner i leverandørkontrakter. På denne måten kan du hoppe over alle de forrige trinnene og glede deg over en fullstendig automatisk prosess.

 • Send faktura til ERP for betaling

  Siden MediusFlow er sømløst koblet til ERP-systemet, er alle data fra fakturahåndteringsprosessen synkronisert og tilgjengelig, noe som gir et høyere automatiseringsnivå.

 • Fakturaskanning og datafangst

  MediusFlow gir tilgang til avansert programvare for skanning og intelligent registrering av fakturadata. Dere kan digitalisere og importere dataene i et ensartet format basert på egne preferanser, uansett hvordan leverandørene leverer sine fakturaer (papir, PDF, e-faktura, xml osv.). På denne måten sørger MediusFlow for en fullstendig papirløs og digital arbeidsflyt som støtter økt effektivitet, forbedret rapportering og mer nøyaktig periodisering.

 • Koble fakturaer til innkjøpsordre

  Hvis det foreligger en innkjøpsordre, vil MediusFlow koble fakturaen til denne basert på egenkonfigurerte regler uten brukermedvirkning. MediusFlow klarer også situasjoner med flere innkjøpsordre.

 • Match fakturadata mot innkjøp

  MediusFlow automatiserer matchingen av fakturadata mot en innkjøpsordre, mottaksbekreftelse eller kontrakt. Det muliggjør svært fleksibel matching på ulike linjenivåer, avhengig av mengden og typen data som er tilgjengelig. Matche-motoren er utviklet med fullstendig automatisk fakturahåndtering som mål for øyet. Den beste MediusFlow-kunden per i dag er på hele 96 % automatisk håndtering, uten egen medvirkning - "touchless".

 • Effektiv avvikshåndtering

  Så snart MediusFlow identifiserer et potensielt avvik utenfor de konfigurerte toleransene, mottar den ansvarlige personen i organisasjonen automatisk et varsel. Snarere enn å måtte gjennomgå en faktura linje for linje, ser godkjenneren bare den spesifikke informasjonen som trenger gjennomgang, og kan lett håndtere avvik, uansett om vedkommende er på kontoret eller på farten med mobilløsningen vår.

 • Send faktura til ERP for betaling

  Siden MediusFlow er sømløst koblet til ERP-systemet, er alle data fra fakturahåndteringsprosessen synkronisert og tilgjengelig for et maksimalt automatiseringsnivå.

 • Opprett innkjøpsrekvisisjon

  MediusFlow gjør det mulig for innkjøpere å opprette innkjøpsrekvisisjoner for indirekte kostnader både på PC og på mobil, slik at dere kan holde kontroll på kostnadene og sikre overholdelse av innkjøpsregler og foretrukket leverandørbruk.

 • Styr godkjenningsprosessen for innkjøpsrekvisisjoner

  MediusFlow automatiserer utsending av innkjøpsrekvisisjoner til riktig godkjenner basert på regler og godkjenningshierarki. Godkjenning gjøres raskt og enkelt på PC eller på mobil.

 • Håndtere innkjøpsordre

  Ved godkjenning oppretter MediusFlow automatisk innkjøpsordren og sender den til leverandøren for bestilling.

 • Håndtering av varemottak

  Når ordren er levert, registrerer innkjøperen et varemottak i MediusFlow. Disse dataene brukes så til å støtte matching av leverandørfakturaen for å muliggjøre automatisk behandling.

 • Send bestillingsinformasjon til ERP for automatisert fakturabehandling

  Siden MediusFlow er sømløst koblet til ERP-systemet, er alle data fra innkjøpsprosessen synkronisert og tilgjengelig for et maksimalt automatiseringsnivå.