Enten dere er en detaljforhandler eller en distributør, har dere å gjøre med mange forskjellige leverandører. Manuell styring av den konstante strømmen av fakturaer gjør det så godt som umulig å ha full kontroll over fakturabehandlingsprosessen til enhver tid. Fra uregelmessige indirekte kostnader til kompliserte matche-scenarioer påvirker disse deres økonomiske prognoser – og til syvende og sist bunnlinjen. 

MediusFlow er en fakturaløsning skreddersydd for de unike fakturabehovene i detaljhandel og distribusjonsvirksomhet, og kan hjelpe dere med å effektivisere fakturabehandlingen.

With more than 90% of all accounts payable invoices now automated and essentially touchless, we now have control of our true financial picture. Everyone is thrilled – the AP team, the business, our suppliers. The outcome is absolutely remarkable!
- AP Manager, Silver Eagle Distributors

Read the full case study

For detaljhandel og distribusjon betyr MediusFlow:

  • større kontroll med en automatisert fakturahåndteringsprosess
  • kortere fakturabehandlingstider for indirekte kostnader
  • avansert matche-egenskaper for vare- og produktfakturaer

Forhandlere og distributører som har automatisert sine fakturabehandlinger med MediusFlow

Automatisk godkjenning for produktinnkjøp

Håndtering av direkte kostnader er en spesiell utfordring for forhandlere og distributører. Vedlikehold av omfattende varebeholdninger innebærer utallige produktnumre, som alle kan kompliseres av variabler som størrelse, måleenhet, smak eller farge. Som følge av dette blir manuell matching av fakturaer linje for linje en komplisert og tidkrevende prosedyre. 

MediusFlow løser disse problemene med vår avanserte dynamiske matche-funksjon. Dere kan automatisk matche bestemte produkter på en faktura mot den tilsvarende linjen på en innkjøpsordre eller varekvittering uten manuelle inngrep. I tillegg til å spare regnskapsavdelingen for tid, betyr dette en enklere godkjenningsprosess for organisasjonens innkjøpere, som bare ser en faktura hvis et avvik identifiseres.  

Raskere behandling av ikke-varerelaterte fakturaer

Selskaper med flere arbeidssteder kan ha flere ansatte som er ansvarlige for ikke-varerelaterte kostnader. Deres kjøpsbeslutninger er avgjørende for at hvert arbeidssted – og dermed hele virksomheten – skal fungere knirkefritt. Men for fakturaavdelingen betyr det enda mindre kontroll over allerede uforutsigbare indirekte kostnader. MediusFlow gir dem kontrollen tilbake ved å automatisere fakturabehandlingen for indirekte kostnader.

Takket være moderne digital arbeidsflyt og fakturaregistrering kan regnskapsavdelingen enkelt administrere fakturaer med en helt eller delvis automatisert prosess. Dette korter ned ledetider og reduserer risikoen for sen betaling, og sikrer dermed gode relasjoner med deres mange leverandører. 

Our vendors are extremely happy. In the past, we were struggling to pay an invoice in less than 45 days. With MediusFlow we have been able to shorten our invoice processing lead time to in average 11 days.

- Regis Litre, CIO, Marc Jacobs


Learn more

Learn more about how MediusFlow supports retail businesses.

Blog: Reclaim control of your non-merch spend

If you manage non-merch accounting with traditional manual workflows, chances are you suffer from AP process challenges, such as lack of control, financial blind spots and inefficiencies.

Case study: How furniture retailer Bohus increased automation level by 100%

Norwegian furniture retailer Bohus has achieved best-in-class AP invoice automation, with 80% touchless processing, by upgrading to MediusFlow in the cloud.

Video: 15 min produktdemo

Se en demonstrasjon av MediusFlow og oppdag fordelene ved fullt automatisert fakturabehandling.