Fakturadata som gir større økonomisk kontroll

Har man en ineffektiv fakturabehandlingsprosess, blir det vanskelig å avstemme kostnader og å sende de rette tallene til månedsavslutningen. MediusFlow gir deg den innsikten og kontrollen du trenger for raskt å levere korrekte og oppdaterte data til de økonomiske rapportene, slik at du kan avslutte regnskapet i rett tid hver gang.

MediusFlow gir deg tilgang til fakturadata som støtter:

  • Korrekt rapportering av periodiseringer, slik at kostnadene bokføres i rett periode
  • Kontantstrømanalyse for å unngå økonomiske overraskelser
  • Analyse av DPO (gjennomsnittlig kredittid for leverandørgjeld) for å identifisere muligheter for kassarabatter og optimal betalingstid
  • Analyse av arbeidskapital for å muliggjøre investeringer i forretningsmuligheter og nyvinninger

We now have full visibility and control of our invoices and financials with the new automated workflow process. We can report on-time and with complete accuracy.
- AP Manager, Silver Eagle Distributors. Read the full case study

Utnytt fakturadata du allerede eier

Du får tilgang til alle fakturadataene i MediusFlow med ferdige standardrapporter eller ved å opprette dine egne skreddersydde rapporter basert på organisasjonens behov. Du kan enkelt sette opp rapportsummeringer via e-post, slik at den mest oppdaterte og viktigste informasjonen alltid er lett tilgjengelig. Rapporteringsmulighetene er uendelige, siden alle fakturadata lagres i ett og samme system.

Gjør livet litt enklere for økonomisjefen

Vi har samlet de viktigste økonomiske nøkkeltallene i en oversiktlig rapportvisning som vi har kalt CFO Dashboard..

Her finner du alle dataene som økonomisjefen og regnskapslederen trenger for å sette sammen de økonomiske rapportene hver måned.

Dessuten gir CFO Dashboard dere mye bedre innsyn i og kontroll over bedriftens viktigste ressurs – kassen.

MediusFlow CFO Dashboard

Accounts Payable sin nye rolle som kritisk forretningspartner

Bildet av rollen som Accounts Payable som en strengt transaksjonsbasert funksjon er foreldet. Med kritiske økonomiske data basert på fakturainformasjon lett tilgjengelig har dere mulighet til å omskape Accounts Payable rollen i organisasjonen. Disse dataene og rapportene vil hjelpe dere å få kontroll over bedriftens kontantstrøm og dessuten gi dere den innsikten dere trenger for å utnytte kassarabatter, optimalisere innkjøp og forbedre prosesseffektiviteten.

Takket være disse rapporteringsmulighetene kan Accounts Payble nå innta en ny rolle – som en viktig dataleverandør og kritisk forretningspartner for resten av organisasjonen.

Er du klar til å omskape Accounts Payable rollen? Kontakt oss for å sette opp et personlig møte.

Mer om fakturadata

Les mer om hvordan fakturadata kan gi deg større kontroll, med våre kunnskapsressurser.

Gaining financial visibility in weeks with AP automation

Silver Eagle Distributors transformed their AP process from highly manual to 90% touchless in just a few weeks.

AP efficiency benchmark calculator

Learn how companies of your size, industry and ERP system perform on top accounts payable KPIs.

Using AP Automation to Achieve Financial Clarity and Accuracy

Watch this product demo and learn how you can gain control of indirect spend with full visibility and reporting accuracy by using MediusFlow.

Drop us a line