Intelligent fakturaskanning og datafangst

En automatisert fakturabehandlingsprosess starter med å gjøre leverandørfakturaene – enten de finnes i papirformat, som PDF, e-faktura, XML-fil eller annet – om til et standardisert digitalt format.

MediusFlow fakturadatafangst tilbyr: 

  • Markedets beste programvare for skanning og intelligente fakturadatafangs  
  • Kraftig, presis og detaljert datainnsamling som muliggjør de høyeste nivåene av automatisert fakturabehandling og ende-til-ende-rapportering  
  • Et digitalt arkiv med leverandørfakturaer for enkel tilgang til et fullstendig transparent revisjonsspor  
  • En forent ende-til-ende-brukeropplevelse og enklere ibruktaking med fakturadatafangst og arbeidsflyt i en og samme løsning


Raske, pålitelige fakturadata

MediusFlow tilbyr et førsteklasses fakturaskanningsprogram for automatisert datafangst og intelligent datauthenting. Dette betyr at leverandørene kan levere fakturaer i det formatet de foretrekker, og dere kan registrere dataene på en enhetlig måte for å legge til rette for en fullstendig digital og automatisert prosess. De originale fakturaene arkiveres så automatisk i MediusFlow for enkel tilgang når det er nødvendig.  

 
Aldri mer manuell registrering av fakturainformasjon; med MediusFlow kan dere oppnå en rask og papirløs fakturabehandlingsprosess som forbedrer datakvaliteten ved å redusere risikoen for datainntastingsfeil. Dette betyr at regnskapsansatte frigjør tid de kan bruke på mer verdiskapende, forretningskritisk arbeid. 

MediusFlow lar dere også konfigurere programvaren for fakturadatafangst til å inkludere validering av fakturadetaljer i henhold til spesifikk forretningslogikk, regler eller behov, og sikrer med det en mer effektiv og automatisert fakturabehandlingsprosess.  

Ekte automatisering krever avansert fakturadatafangst

Fakturadatafangsten er et lite, men likevel kritisk trinn i fakturabehandlingsprosessen. Hvordan og hvilke data du samler inn, bestemmer nivået av automatisering dere kan oppnå i fakturabehandlingsprosessen. MediusFlows fakturadatafangst er designet for å maksimere fordelene ved en automatisert fakturabehandlingsprosess. 

  • Data fanges på linjenivå for å muliggjøre matching med fakturaer mot kjøpsordre selv i de mest komplekse matching-scenarioene.
  • Etter hvert som fakturadatafangsten gjøres i MediusFlow, utnytter vi data fra fakturabehandlingsprosessen samt ERP, og bruker maskinlæringsteknologi for å forbedre automatiseringen og nøyaktigheten i fangstfasen.
  • MediusFlows ende-til-ende-løsning gir fullstendig synlighet og et fullstendig revisjonsspor, som er nøkkelen til å forbedre utgiftsstyring, identifisere innsparingsmuligheter og få bedre økonomisk kontroll.

 

Learn more

Discover the benefits of fully digital and paperless AP workflows.

Gaining financial visibility in weeks with AP automation

Silver Eagle Distributors transformed their AP process from highly manual to 90% touchless in just a few weeks.

Top 3 tips from best-in-class accounts payable organizations

Watch this webinar to discover key learnings from AP automation top performers and proven tactics to drive touchless invoice processing.

Video: 15 min produktdemo

Se en demonstrasjon av MediusFlow og oppdag fordelene ved fullt automatisert fakturabehandling.