Kontroller indirekte kostnader med elektroniske innkjøp

Å håndtere den uforutsigbare kategorien med indirekte kostnader er en utfordring for de fleste bedrifter. Ved å gå fra etterbehandling av kostnadsfakturaer, som innebærer tidkrevende manuell kontering og omstendelige godkjenningsprosesser, til en verden der indirekte utgifter administreres og forhåndsgodkjennes, er det mulig å dra nytte av automatisert fakturahåndtering for å få mer effektive prosesser. 

MediusFlow Procurement er et dynamisk og intuitivt e-innkjøpssystem som gir organisasjonen økt prosesseffektivitet og god kostnadskontroll.

Med MediusFlow Procurement kan dere:

  • opprette en forhåndsgodkjenningsmodell for å gjenvinne kontrollen over indirekte kostnader
  • eliminere unødvendig høye utgifter og uforutsigbare kostnader
  • forbedre nøyaktighet på rapporter og prognoser for å eliminere økonomiske overraskelser  

Elektronisk innkjøp for økonomisk forutsigbarhet 

Når en bedrift har virksomhet på flere steder, finnes det en rekke ledere som har ansvar for budsjettbeslutninger som gjelder sin avdeling. Men disse beslutningene påvirker til syvende og sist virksomheten som helhet. Det kan gjøre det utrolig vanskelig å styre indirekte kjøp sentralt, noe som fører til ukontrollerte utgifter og vedvarende uforutsigbare kostnader. 

MediusFlow Procurement er en brukervennlig e-innkjøpsprogramvare som hjelper dere med å håndtere innkjøpsrekvisisjoner, ordre og ordermottak i en fullstendig digital arbeidsflyt. På denne måten kan dere enkelt lage en modell med forhåndsgodkjenning av innkjøp, og få fakturaer automatisk tilpasset innkjøpsordren for en fullstendig automatisk prosess. Dette øker automatiseringen i fakturahåndteringsssystemet og sikrer at eksisterende innkjøpsregler følges. Sluttresultatet er et bedre forhold til leverandørene og større nøyaktighet i økonomisk rapportering og prognoser. 

Er du lei av å håndtere stadige økonomiske overraskelser? Finn ut hvordan dere kan unngå dem ved å be om en demonstrasjon av MediusFlow Procurement. 

Learn more

Discover informative content on the topic that matters most to us: efficient accounts payable automation.

Gaining financial visibility in weeks with AP automation

Silver Eagle Distributors transformed their AP process from highly manual to 90% touchless in just a few weeks.

White paper: 5 tactics to achieve true matching of invoices

Imagine a world where your supplier invoices all arrive in electronic format, float seamlessly through your AP workflow system, get automatically matched against supporting documents, then go straight through to your ERP for final posting and payment.

Video: 15 min produktdemo

Se en demonstrasjon av MediusFlow og oppdag fordelene ved fullt automatisert fakturabehandling.