Er du klar for å skape en helautomatisert hverdag?

Manuell matching av fakturaer med innkjøpsordre er en tidskrevende og ofte komplisert oppgave, spesielt når det må gjøres sammenligninger på linjenivå.

Ved å automatisere fakturabehandlingen med MediusFlow slipper man arbeidskrevende leting og undersøkelser. Du kan frigjøre tid som de ansatte kan bruke på andre oppgaver.

Med automatisert matching i MediusFlow kan du:

  • automatisk koble innkommende fakturaer mot bestillinger i ERP-systemet ditt
  • raskt identifisere og godkjenne fakturaavvik
  • identifisere og fjerne flaskehalser ved hjelp av avanserte analyseverktøy

Oppdag "touchless" effektivitet 

Den overlegne matchemotoren til MediusFlow lar deg automatisere håndteringen av ordrebaserte fakturaer til det fulle. Ingen manuell innblanding er nødvendig – verken fra regnskapsavdelingen eller fra noen andre i bedriften. Det er derfor vi kaller det "touchless" fakturahåndtering. 

MediusFlow matcher automatisk data på innkommende fakturaer mot innkjøpsordre, varemottak eller kontrakter. Matching kan gjøres på tre forskjellige nivåer avhengig av data som er tilgjengelig; matching på detalj, ordrelinjetotal eller hodetotal.

Controls for costs and products are very important in retail, and we realized early on that automatic line level matching for supplier invoices could exponentially raise our efficiency and improve our control. The ability to match our order-based invoices to a purchase order helped us incorporate all our stores into one centralized workflow, and this has really strengthened our accounts payable process.

- Per Magnus Frantzen, CFO Bohus AS

Forenklet fakturagodkjenning

Takket være den effektive avvikskontrollen til MediusFlow er det mulig å forenkle godkjenningsprosessen når fakturaer inneholder opplysninger som ikke samsvarer med den opprinnelige innkjøpsordren. Du kan angi egendefinerte toleransenivåer for akseptable avvik tilpasset driften, bestemte leverandører og andre forretningsmessige behov. 

Hvis et mulig avvik identifiseres utenfor de konfigurerte toleransene mottar den ansvarlige personen i organisasjonen automatisk et varsel. I stedet for å gjennomgå fakturaen linje for linje, får personen som godkjenner bare se den spesifikke informasjonen som må gjennomgås. Han kan da enkelt utføre handlinger, uavhengig av om vedkommende er på kontoret eller på reise, takket være mobilløsningen vår.     

Kontinuerlig forbedring av automatiseringen

Som en komplett skyløsning kan MediusFlow tilby et avansert analyseverktøy som kan brukes til å identifisere flaskehalser, og bidra til å bringe automatiseringen av fakturahåndtering til et nytt nivå. De fremste MediusFlow-kundene oppnår en "touchless" håndtering på godt over 90 %. I tillegg gjøres avvikshåndteringen raskere og mer effektivt. Hvor stor andel av deres leverandørfakturaer er "touchless"?

Invoice matching resources

Kick-start your journey towards truly touchless invoice processing with these educational resources.

Case study: How furniture retailer Bohus increased automation level by 100%

Norwegian furniture retailer Bohus has achieved best-in-class AP invoice automation, with 80% touchless processing, by upgrading to MediusFlow in the cloud.

AP efficiency benchmark calculator

Learn how companies of your size, industry and ERP system perform on top accounts payable KPIs.

White paper: 5 tactics to achieve true matching of invoices

Imagine a world where your supplier invoices all arrive in electronic format, float seamlessly through your AP workflow system, get automatically matched against supporting documents, then go straight through to your ERP for final posting and payment.