Gjør fakturabehandlingen raskere

MediusFlow gjør behandlingen av leverandørfakturaer mye raskere ved å tilby en enkel og automatisert prosess. Bedrifter som bruker MediusFlow, har kuttet behandlingstiden for leverandørfakturaer til i gjennomsnitt 7 dager. Noen er helt nede i 1 eller 2 dager.

Behandle leverandørfakturaer i MediusFlow, slik at dere kan:

  • Forbedre relasjonen til leverandørene
  • Unngå forsinkede betalinger, forsinkelsesavgifter og kredittrisiko
  • Levere korrekte tall til de økonomiske rapportene, slik at regnskapet avsluttes i tide
  • Gi interne attestanter et enkelt og brukervennlig verktøy
  • Få mer tid til forretningskritisk arbeid

 

Slik fungerer det

Elektronisk fakturabehandling med MediusFlow på to minutter.

Våre leverandører er svært fornøyd. Tidligere slet vi med å betale fakturaer innen 45 dager. Med MediusFlow har vi klart å forkorte fakturabehandlingstiden til 11 dager i gjennomsnitt.

- Regis Litre, CIO, Marc Jacobs

Automatisering sparer tid – og penger  

MediusFlow-løsningen eliminerer tidkrevende manuelt arbeid, slik at fakturahåndteringen kan gjøres raskere. Den automatiserer prosessen for kontering, videresending og godkjenning av fakturaene basert på hvordan virksomheten er organisert. Den avanserte matchemotoren gjør det også mulig å håndtere over 90 % av fakturaer som er basert på innkjøpsordre, automatisk uten noen form for manuell håndtering. 

Medarbeiderne deres kan raskt og enkelt godkjenne fakturaer, enten fra pulten sin eller mens de er ute og reiser, med en intuitiv mobil løsning. Og den kortere godkjenningsprosessen sikrer at dere kan betale leverandørene deres i tide hver eneste gang. Dermed slipper dere å belastes for forsinkelsesgebyrer, samtidig som dere får et bedre forhold til leverandørene deres og kanskje til og med får rabatt for tidlig betaling.  

En mer effektiv håndtering av leverandørgjeld

Men MediusFlow vil ikke bare spare regnskapsavdelingen deres for mye tid og arbeid. Den vil også fungere som en viktig informasjonskilde for bedriften. Dere får tilgang til data som gir dere mer presise økonomiske rapporter og prognoser, slik at dere får bedre kontroll over indirekte utgifter som det kan være vanskelig å forutse. 

Hvordan fungerer det? Se videoen ovenfor for å få en innføring i MediusFlows nettskyløsning. Og hvis du er klar for å ta skrittet med en gang, kan du klikke her for å se en full demonstrasjon. 

Learn more

Discover informative content on the topic that matters most to us: efficient accounts payable automation.

Gaining financial visibility in weeks with AP automation

Silver Eagle Distributors transformed their AP process from highly manual to 90% touchless in just a few weeks.

White paper: 5 tactics to achieve true matching of invoices

Imagine a world where your supplier invoices all arrive in electronic format, float seamlessly through your AP workflow system, get automatically matched against supporting documents, then go straight through to your ERP for final posting and payment.

Video: 15 min produktdemo

Se en demonstrasjon av MediusFlow og oppdag fordelene ved fullt automatisert fakturabehandling.