Gå fra backoffice til business intelligence

I mange selskaper betraktes fakturahåndtering fortsatt som en backoffice-funksjon – et travelt team som kontinuerlig jobber med å løse utfordringer som dukker opp. Men du vet at teamets bidrag går langt utover den uendelige strømmen av leverandørbetalinger. Informasjonen dere behandler og jobben dere gjør, er hjertet i selskapets rapportering og prognoser. Og til syvende og sist selskapets økonomiske resultater.

MediusFlow er en løsning for automatisert fakturahåndtering som gjør at dere kan nå regnskapsavdelingens fulle potensial. Det gjør avdelingen til et knutepunkt for førsteklasses service og business intelligence som understøtter økonomisk rapportering i hele selskapet.

Med MediusFlow kan dere:

  • kutte fakturabehandlingstiden og fokusere på verdiskapende oppgaver
  • gjøre fakturagodkjenninger raskere og enklere for alle i organisasjonen
  • gi virksomheten mer nøyaktige tall som grunnlag for økonomiske prognoser  

Ta tilbake tiden

Hvis du er ansvarlig for å behandle organisasjonens fakturaer, trenger vi ikke å fortelle deg hvilken tungvint – og ofte utakknemlig – jobb dette kan være. Du lurer kanskje på hvordan du klarer å betale leverandørene i tide med det store antallet manuelle trinn og berørte aktører involvert i prosessen. I stedet for å fokusere på sentrale regnskapsoppgaver går mye av dagen med til å innhente godkjenninger.

MediusFlow gjør denne frustrasjonen til historie. Programvaren gjør det mulig å digitalisere innkommende fakturaer og skape en fullstendig papirløs fakturahåndtering for både indirekte og direkte kostnader. Med MediusFlow kan hvert trinn automatiseres – fra validering, kontering og matching, til distribusjon og godkjenning.  

Smertefrie godkjenninger

I tillegg til å forbedre arbeidsflyten gjør MediusFlow det lettere å gjennomgå og godkjenne fakturaer. Avanserte matche-funksjoner muliggjør automatisk godkjenning av ordrebaserte fakturaer uten manuell behandling fra noen i organisasjonen. Med MediusFlows avanserte avvikshåndteringsfunksjonalitet ser den riktige personen også automatisk den aktuelle informasjonslinjen og kan handle med et enkelt tastetrykk.  

Og fordi MediusFlow er designet med et moderne, intuitivt brukergrensesnitt, som fungerer både på PC og mobil, vil de ansatte få et system som er enkelt for de å bruke. Dere kan ta fakturagodkjenninger fra å være en vanskelig, tungvint oppgave til en oppgave som kan utføres raskt og enkelt.  

Et ekte business intelligence-knutepunkt

Men MediusFlow handler om mer enn å forenkle fakturahåndteringen. Det handler om å endre hva fakturahåndtering innebærer for deres organisasjon.

Takket være enkel integrasjon med backend-systemene kan dere med MediusFlow få mest mulig ut av dataene organisasjonen allerede samler inn. Avdelingen deres blir et informasjonssenter med alle data som kreves for bedre prognoser og bedre økonomisk styring for hele virksomheten.

Er dere klar til å ta steget ut av backoffice og inn i et knutepunkt for ekte business intelligence? Se demonstrasjonen vår for å finne ut mer.