Sett en stopper for uønskede overraskelser

På overflaten kan fakturaautomatisering synes å handle om å forenkle arbeidsflyten for innkjøpsavdelingen. Men det er bare starten. En virkelig automatisert fakturabehandlingsprosess gir utrolige fordeler når det gjelder muligheten for økonomisk planlegging, og bidrar med det til å skape ny verdi for hele organisasjonen.

Med MediusFlow kan dere:

  • automatisere fakturahåndteringsprosesser for en mer nøyaktig økonomisk rapportering
  • få analyser som gir full kontroll over indirekte kostnader, takket være økt datanøyaktighet
  • realisere direkte besparelser og høyere lønnsomhet  

Full nøyaktighet betyr full kontroll

Når regnskapspersonalets arbeid vanskeliggjøres av en manuell betalingsprosess, blir det krevende å opprettholde oppdaterte økonomiske data av høy kvalitet. Og uten en klar oversikt over deres faktiske forpliktelser, er det nesten umulig å ta kontroll over indirekte kostnader. Til syvende og sist er det virksomhetens bunnlinje det går ut over.

Med en digital, automatisert arbeidsflyt for fakturahåndtering kan dere imidlertid få full oversikt over fakturaprosessen og gjøre den økonomiske rapporteringen mer nøyaktig. MediusFlows løsninger integreres enkelt med deres ERP-system, slik at dere kan utnytte alle data og se det større bildet. Med full tillit til prognoser og analyser kan dere ta kontroll over de indirekte kostnadene.  

Dagens prosessforbedringer er morgendagens besparelser

Selv om nøyaktige data er viktig, gir MediusFlow også muligheter for direkte besparelser. For det første eliminerer automatisert fakturahåndtering risikoen for sen betaling, noe som også gir mer forhandlingsmakt overfor leverandørene.

Med forbedret prosesseffektivitet kan bedriften oppnå nye produktivitetsnivåer, som gjør det mulig for virksomheten å vokse på en mer lønnsom måte. Og fordi MediusFlow leverer analyser som bidrar til kontinuerlig forbedring, er det mulig å oppnå prosessforbedringer i måned etter måned, år etter år.  

Ennå ikke overbevist? Sjekk ut vårt webinar, der du kan lære mer om hvordan MediusFlow som fakturahåndteringsprogramvare oppfyller dine behov. Eller se en full demonstrasjon av MediusFlow for å finne ut hvordan løsningen kan bidra til bedre økonomisk planlegging.