Digitaliser skanning og datafangst

Lurer du noen ganger på hvordan leverandørene kan forvente å bli betalt i tide? Utdaterte faktureringssystemer som genererer uleselige fakturaer. Bedrifter som insisterer på å sende papirfakturaer. Dette er kildene til uendelige hodepiner for innkjøpsavdelingen og fører til dataregistreringsfeil som påvirker den økonomiske rapporteringen.

Skanning og automatisert datafangst med MediusFlow lar teamet administrere alle fakturaer i en standardisert digital prosess, uavhengig av hvilket fakturaoppsett leverandørene bruker.

MediusFlow gir dere tilgang til:

  • markedets beste skannings- og mest intelligente fakturaregistreringsprogramvare
  • effektiv og nøyaktig datainnsamling
  • et digitalt arkiv med leverandørfakturaer for full transparens  

Raske pålitelige fakturadata

MediusFlow gir tilgang til førsteklasses programvare for skanning og intelligent datafangst. Dette betyr at leverandørene kan levere fakturaer på den måten de foretrekker, og at dere kan digitalisere og importere dataene i et ensartet format basert på egne preferanser. Originalfakturaene arkiveres automatisk i MediusFlow slik at dere kan få tilgang til dem når det er nødvendig.  

Sammenlignet med å legge inn informasjon manuelt gir skanning og datafangst med MediusFlow en rask og papirløs fakturabehandlingsprosess som forbedrer datakvaliteten ved å redusere risikoen for inntastingsfeil.

Ta digitaliseringen til neste nivå

Kort sagt gir digitalisering av innkommende faktura dere en mer effektiv fakturabehandling, noe som sparer tid, sikrer raskere betaling til leverandører og bidrar til å redusere kostnadene.

Men datafangst er bare begynnelsen. Det neste trinnet er å opprette en fullstendig digitalisert fakturaflyt som kan omdefinere hva fakturahåndteringen innebærer for virksomheten.

Learn more

Discover the benefits of fully digital and paperless AP workflows.

Gaining financial visibility in weeks with AP automation

Silver Eagle Distributors transformed their AP process from highly manual to 90% touchless in just a few weeks.

White paper: The true cost of paper

It is no surprise that paper invoices are costly and time-consuming to process – and not just relating to manual data entry. But do you know how much your manual AP workflows cost your organization and ultimately affect your bottom line results?

Video: 15 min solution demo

Watch a full video demonstration of MediusFlow and discover the benefits of true accounts payable automation.