Vha er Fakturamatching?

Fakturamatching innebærer å sammenligne og knytte en leverandørfaktura til det underlaget som ligger til grunn for kostnaden – en innkjøpsordre og følgeseddel eller en avtale.

Å matche fakturaer mot en innkjøpsordre og følgeseddel manuelt er en tidkrevende og komplisert oppgave. Særlig når den krever matching av hver enkelt rad. En løsning for elektronisk fakturabehandling kan håndtere en stor del av fakturamatchingen slik at fakturaen behandles i en helautomatisk arbeidsflyt, uten noen som helst manuell håndtering.

Hvis informasjonen på fakturaen ikke stemmer overens med underlaget, oppstår det et avvik. Dette avviket må undersøkes og håndteres av den personen i organisasjonen som er ansvarlig for den aktuelle anskaffelsen. Dette kan i mange tilfeller bli en vanskelig og tidkrevende prosedyre. Også her kan et fakturabehandlingssystem forenkle og effektivisere prosessen ved automatisk å identifisere avvik og sende bare spesifikke fakturarader til rett person for undersøkelse og beslutningstaking.

Drop us a line

Automatisert fakturamatching