• Hvordan kan MediusFlow hjælpe dig?

  MediusFlow understøtter hele P2P-processen (procure-to-pay, fra indkøb til betaling) med effektive værktøjer, der giver mulighed for ægte og fuldt dækkende automatisering.

  Vælg dit interesseområde ved at klikke på knapperne ovenfor, eller vælge fra løsningsinformationen til højre for at få mere at vide om, hvordan MediusFlow forenkler og automatiserer hvert enkelt trin i fakturabehandlings- og indkøbsprocesserne.

 • Scanning og datafangst fra fakturaer

  MediusFlow giver adgang til markedets bedste software til scanning og intelligent registrering af fakturadata. Du kan digitalisere og importere dataene i et ensartet format, baseret på dine ønsker, uanset hvordan leverandørerne sender deres fakturaer (papir, pdf, e-faktura, xml osv.). Derfor kan MediusFlow tilbyde et helt papirløst og rent digitalt workflow, der giver øget effektivitet, højere nøjagtighed og mere kontrol med den økonomiske rapportering.

 • Automatisk kontering

  MediusFlow giver dig mulighed for at kontere fakturaer automatisk baseret på fleksible forretningsregler. Der er også funktioner, der forenkler den manuelle kontering, når det er nødvendigt, f.eks. konteringsskabeloner eller "anvend seneste kontering", som automatisk udfylder fakturaen med konteringen fra den sidste faktura fra leverandøren.

 • Distribuere fakturaer

  MediusFlow giver mulighed for automatisk distribution af fakturaer til gennemgang og godkendelse baseret på organisationens godkendelseshierarki. Du kan nemt konfigurere løsningen, så den passer til organisation og forretningslogik, inklusive beløbsgrænser. Det kan spare meget tid for kreditormedarbejderne. Faktisk opnår MediusFlow-brugere i gennemsnit 55 % automatisk distribution af fakturaerne, og nogle kommer tæt på 100 % automatisering.

 • Fakturagodkendelse når som helst og hvor som helst

  Dit team kan nemt og hurtigt godkende fakturaerne, uanset om de er på kontoret eller på farten, med MediusFlow's intuitive mobilløsning. Den tildelte godkender modtager en e-mail, når der er fakturaer til behandling. Med et enkelt klik i e-mailen logger godkenderen på MediusFlow for at gennemgå og godkende fakturaerne.

 • Match med betalingsplan i aftalen

  MediusFlow vil automatisk matche regelmæssige fakturaer med betalingsplaner i leverandøraftalen. Det betyder, at du kan springe alle de første trin over og nyde godt af en helt berøringsfri proces.

 • Bogfør fakturaen i ERP til betaling

  MediusFlow er tæt integreret med ERP-systemet, og derfor er alle fakturadataene synkroniserede og tilgængelige. Det giver mulighed for høj automatisering.

 • Scanning og datafangst fra fakturaer

  MediusFlow giver adgang til markedets bedste software til scanning og intelligent registrering af fakturadata. Du kan digitalisere og importere dataene i et ensartet format, baseret på dine ønsker, uanset hvordan leverandørerne sender deres fakturaer (papir, pdf, e-faktura, xml osv.). Derfor kan MediusFlow tilbyde et helt papirløst og rent digitalt workflow, der giver øget effektivitet, højere nøjagtighed og mere kontrol med den økonomiske rapportering.

 • Knyt faktura til indkøbsordre

  Hvis der findes en indkøbsordre (PO), knytter MediusFlow fakturaen til PO'en baseret på de konfigurerede forretningsregler, uden at brugere skal gøre noget. MediusFlow kan også håndtere fakturaer med flere PO'er.

 • Match fakturadata til dokumentation

  MediusFlow automatiserer matchningen af fakturadata med en indkøbsordre, varemodtagelseskvittering eller aftale. Matchningen er særdeles fleksibel på de forskellige linjeniveauer, afhængigt af de tilgængelige data. Desuden kan du konfigurere toleranceniveauer i MediusFlow, så acceptable eller forventede gebyrer godkendes automatisk uden manuel aktivitet, for eksempel fragt. Match-modulet er designet med fuldautomatisk fakturabehandling som endemålet. Faktisk kan MediusFlow-brugere nå helt op på 96 % automatisk behandling uden brugeraktivitet.

 • Effektiv håndtering af afvigelser

  Så snart MediusFlow finder en afvigelse, der kan ligge uden for de konfigurerede tolerancer, modtager den ansvarlige person automatisk en advarsel. I stedet for besværet med at gennemgå en faktura linje for linje ser din godkender kun den information, der kræver gennemgang. Så kan godkenderen nemt løse problemet, både på kontoret eller på farten med vores mobile løsning.

 • Bogfør fakturaen i ERP til betaling

  MediusFlow er tæt integreret med ERP-systemet, og derfor er alle fakturadataene synkroniserede og tilgængelige. Det giver mulighed for høj automatisering.

 • Oprette indkøbsrekvisition

  Med MediusFlow kan indkøberne oprette indkøbsrekvisitioner for indirekte omkostninger på en stationær computer eller en mobilenhed. Så har du kontrol med udgifterne og sikrer overholdelse af indkøbspolitikkerne og valg af foretrukne leverandører.

 • Håndtere godkendelsesprocessen for indkøbsrekvisitioner

  MediusFlow automatiserer distributionen af indkøbsrekvisitioner til de korrekte godkendere ud fra forretningsregler og godkendelseshierarki. Godkendelsen foretages hurtigt og nemt på en stationær computer eller mobilenhed.

 • Håndtering af indkøbsordrer

  Efter godkendelse opretter MediusFlow automatisk en indkøbsordre (PO) og sender den til leverandøren.

 • Håndtering af varemodtagelseskvitteringer

  Når ordren er leveret, registrerer indkøberen en varemodtagelseskvittering i MediusFlow. Disse data bruges derefter til matchning af leverandørfakturaen for at muliggøre fuldautomatisk behandling.

 • Postering af indkøbsdata i ERP til automatisk fakturabehandling

  Fordi MediusFlow er tæt integreret med ERP-systemet, synkroniseres alle dataene fra indkøbsprocessen og giver mulighed for høj automatisering.