Vhad er Elektronisk fakturahåndtering?

Elektronisk fakturahåndtering betyder, at behandlingen af en leverandørfaktura sker i et fuldt digitalt flow, hvor nogle eller alle trin kan automatiseres.

Med elektronisk fakturabehandling kan virksomheder derfor slippe for masser af papirhåndtering og manuelle arbejdsopgaver, samtidig med at fakturaerne håndteres hurtigere, og leverandørerne modtager betaling i god tid inden forfaldsdatoen.

En forudsætning for at arbejde med elektronisk fakturabehandling er, at alle fakturadata kan omdannes til ét og samme digitale format, f.eks. ved hjælp af fakturaskanning.

En løsning til elektronisk fakturabehandling kan automatisk kontere og fordele fakturaen til den rigtige godkender baseret på virksomhedens kontoplan, regler og godkendelseshierarki, som er konfigureret i systemet.

I tilfælde af en varefaktura, hvor der er en tilsvarende indkøbsordre og varemodtagelse, kan løsningen matche fakturaen til den rigtige ordre, og hvis alle oplysningerne stemmer overens, godkendes fakturaen automatisk til betaling – uden at nogen har rørt den.

Drop us a line

Hurtigere fakturahåndtering med MediusFlow

Virksomheder, der anvender fakturahåndteringssystemet MediusFlow, håndterer i gennemsnit 67 % af fakturaerne i et fuldautomatisk flow. Vil du at øge din automatiseringsgrad og forkorte behandlingstiderne?