Elektronisk fakturahantering med MediusFlow

 


Med elektronisk fakturahantering får du ökad automatisering, mindre manuellt arbete, kortare ledtider och bättre kontroll. Företag som använder MediusFlow kan automatisera fakturahanteringen så att upp till 95 % av leverantörsfakturorna går igenom en helt automatiserad process utan någon som helst manuell hantering.

Eftersom MediusFlow är helt molnbaserat kan vi ta fram unik benchmark-data så att våra kunder kan mäta, följa upp och jämföra effektiviteten i sin fakturahanteringsprocess med andra. Vår djupa expertis tillsammans med dessa benchmarks lägger grunden till en framgångsrik och fullt automatiserad fakturaprocess.

Fakturahantering: Så här fungerar det

 1. Samla in data

  Börja med att samla alla inkommande fakturor i en gemensam datafångstkanal. Vårt system för elektronisk fakturahantering behandlar både pappersfakturor och elektroniska fakturor (PDF, XML, etc.).

 2. Validera fakturainformationen

  En elektronisk och automatiserad process säkerställer att endast korrekta fakturor bearbetas och stoppar felaktiga eller falska fakturor direkt.

 1. Matcha och godkänn fakturor

  Fakturor matchas automatiskt mot affärsregler, inköpsorder, följesedlar eller avtal och skickas sedan till betalning. Avvikelser dirigeras till rätt person. Godkännande görs enkelt via webb, mobil eller surfplatta.

 2. Arkivera fakturor

  Alla fakturor arkiveras för rapportering, analys och enkel åtkomst.

AUTOMATISERA FAKTURAHANTERINGEN MED MEDIUSFLOW

Har du frågor om elektronisk fakturahantering?


Kontakta våra experter