MediusFlow Invoice automatiserer fakturahåndteringsprosessen

MediusFlow Invoice er en dynamisk og intuitiv fakturaautomatiseringsløsning som setter deg i stand til å automatisere behandlingsprosessen for innkommende fakturaer. MediusFlow Invoice minimerer risikoen for menneskelige feil og svindel og senker dine fakturahåndteringskostnader med opptil 90 %.

MediusFlow fakturahåndtering

Viktige egenskaper

  • Én fangstkanal for alle fakturaer
  • Dynamisk validering basert på forretningsregler
  • Automatisert koding og distribusjon for effektiv fakturahåndtering
  • Enkel rapporteringsfunksjonalitet for fullstendig transparens i fakturahåndteringsprosessen
  • Tilgjengelig via datamaskin, nettbrett og mobil

MediusFlow-brosjyre  Bestill en demo

Fakturahåndtering på den enklemåten

MediusFlow Invoice bruker forhåndsdefinerte forretningsregler til å automatisk kode og distribuere fakturaer for attestering. Alle attesteringer spores i revisjonssporet for å garantere samsvar med interne så vel som eksterne regler og forskrifter.

MediusFlow har et digitalt fakturaarkiv, slik at alle brukere med riktig tilgangsrettigheter kan få tilgang til behandlede fakturaer. I arkivet lagrer MediusFlow både fakturaen og alle relaterte data. Med MediusFlows innebygde rapporteringsfunksjon kan økonomimedarbeidere og ledelse lett hente frem arkiverte fakturaer med et tastetrykk.

MediusFlow kan også håndtere prosessanalyserapporter, slik at du kan oppdage flaskehalser. Dessuten kan du analysere leverandørytelse ved å raskt identifisere lavt presterende leverandører.

Kostnadsregnskapet, der kostnader fordeles over en tidsperiode, kan gjøres direkte i MediusFlow.

MediusFlow

Enkel ERP-integrering

MediusFlow Invoice innhenter masterdata om leverandøren, kontoplan og andre kodedimensjoner rett fra ERP-systemet. Fakturabokføring sendes tilbake til ERP-systemet slik at prosessen blir helautomatisk. Dessuten kan MediusFlow Invoice forhåndskontere fakturaer i ERP-systemet og foreslå den best egnede regnskapsordningen i henhold til beste praksis på grunnlag av fakturadata sammen med organisasjonens forretningsregler.

Utvide prosessen

For å øke automatiseringen ytterligere, kan du dra nytte av MediusFlow Procurement og Contract. MediusFlow Procurement og Contract setter deg i stand til å automatisere fakturahåndteringsprosessen ytterligere, få bedre kontroll med forbruket og legge grunnlaget for enda bedre matchingmuligheter.

Les mer om fordelene ved MediusFlow, se en 15 min demo eller kontakt oss direkte for en demonstrasjon hos dere.


“I MediusFlow har vi en betrodd og transparent løsning som setter oss i stand til å spore godkjenningsstatus direkte." 
Dennis Coumans, Teamleder, Back Office, Economics and Finance, Pergamijn Foundation

Har du spørsmål om fakturaautomatisering?


Kontakt våre eksperter