MediusFlow muliggjør datafangst og e-fakturering

MediusFlow kan håndtere fakturaer i ethvert format – EDI, e-faktura, PDF og papir.  Grunnleggende validering av fakturainformasjon gjøres på skanne-/mottakspunktet. Originalfakturaer beholdes for arkivering mens du bare får det korrekte innholdet av fakturaene til bruk i forretningsprosessene.

MediusFlow-illustrasjon

Viktige egenskaper

  • Automatiserer hele datainnsamlingsprosessen
  • Trekker ut informasjon fra dokumenter som ankommer i ethvert format (papir, faks, e-post, nettet osv.), oversetter den og overfører den til datasystemet for videre behandling
  • Fanger automatisk opp informasjon fra både trykte og håndskrevne dokumenter ved hjelp av OCR (optisk tegngjenkjenning) og ICR (intelligent tegngjenkjenning).

Fordelene ved å bruke MediusFlow til datafangst er reduserte håndteringskostnader, raskere behandling, færre tastefeil og bedre rapportering.

Les mer om fordelene ved MediusFlow, se en 15 min demo eller kontakt oss direkte for en demonstrasjon hos dere.

Har du spørsmål om fakturaautomatisering?


Kontakt våre eksperter