Fakturaautomatisering med den rette støtten

Når du er oppe og går med MediusFlow står vårt globale servicesenter klar til å gi støtte og bistand med eventuelle spørsmål du måtte ha. Vår eksperter kan nås gjennom portalen, via e-post eller telefon. Vi kan til og med kople oss opp til skrivebordet ditt og gi fjernstøtte ved behov.

MediusFlow Støtte

Du får den beste støtten hvis du abonnerer på en kontrakt om tilleggsstøtte. Det finnes flere tjenestenivåavtaler (SLA) og du står fritt til lå velge den som passer best til dine behov. Ved å sette opp spesifisert og navngitte kontaktpersoner, sørger vi for at arbeidssedler og informasjon flyter sømløst.

Våre støtteteam befinner seg i selve hjertet av vår forsknings- og utviklingsavdeling, noe som sørger for at avstanden mellom 1., 2. og 3. linjestøtten er kort. Dette sikrer kort responstid. Det sørger også for at våre støttekonsulenter kontinuerlig får den opplæringen de trenger for alle våre nyutviklinger.

- Medius tilbyr deg en global støtte- og serviceorganisasjon. Kundetilfredshet er et av våre viktigste fokusområder og vi måler våre prestasjoner kontinuerlig.

Finn ut mer om fakturaautomatisering på den enkle måten. Les mer om MediusFlow, se en 15 min demo eller kontakt oss direkte for en demonstrasjon hos dere.

flere MediusFlow-høydepunkter

Har du spørsmål om fakturaautomatisering?


Kontakt våre eksperter