Få bedre fakturabehandling med full sikkerhet og uten ekstra tiltak

Når du arbeider innen IT er du på kontinuerlig utkikk etter produkter som vil gjøre kjerneaspekter av forretningsprosessene mer effektive og som samtidig beskytter verdifull kapital – immateriell og annen, og som genererer betydelige kostnadsbesparelser. En forretningsfunksjon som kan levere betydelig kapitalavkastning og strømlinjeforme virksomheten er fakturaautomatisering.

IT-teknologidirektør

Effektive fakturaautomatiseringssystemer sparer tid og penger ved å gi bedre intern arbeidsflyt og ved å redusere avhengigheten av ineffektive papirprosesser. All informasjon kan spores digitalt og gjøres lett tilgjengelig i nettskyen eller på en lokalt vert. Begge alternativer gir maksimal transparens og sikkerhet.

Se en demo

Fordelene ved MediusFlow:

  • Levering i nettskyen eliminerer behovet for kostbar infrastruktur, ivaretar investeringen og betyr at organisasjonen alltid har tilgang til den nyeste programvaren
  • Bygget på nettskyplattformen Microsoft Azure
  • Ferdigpakket integrasjon med alle større ERP-systemer for tilrettelagt arbeid. Fungerer perfekt i miljøer med flere ERP-systemer.
  • Beste praksis fra mer enn 1700 installasjoner over hele verden som håndterer over 45 millioner fakturaer
  • Et godt og globalt støttenettverk av meget engasjerte fagfolk reduserer presset på de interne IT-støttefunksjonene

Har du spørsmål om fakturaautomatisering?


Kontakt våre eksperter