MediusFlow for IBS

Med MediusFlow for IBS, kan fakturahåndteringsprosessen automatiseres på en meget kostnadseffektiv måte.

IBS

Når du velger Medius, får du:

  • Omfattende kunnskap om IBS og erfaring fra mer enn 100 implementeringer av IBS over hele verden
  • Det er meget nært samarbeid med IBS ettersom MediusFlow er IBS foretrukne fakturaautomatiseringsløsning
  • Forhåndspakket integrering som standard

IBS-integreringen omfatter:

  • Integrering av masterdata for fakturaautomatisering
  • Foreløpig registrering av fakturaer
  • Endelig postering av utgiftsfakturaer, inklusive fordeling på tid
  • Ugyldiggjøring av foreløpig registrerte fakturaer
  • Ordrebasert fakturamatching
  • Og mer til

Finn ut mer om fakturaautomatisering på den enkle måten. Les mer om MediusFlow, se en 15 min demo eller kontakt oss direkte for en demonstrasjon hos dere.