MediusFlow for SAP

Med MediusFlow for SAP, kan fakturahåndteringsprosessen automatiseres på en meget kostnadseffektiv måte. MediusFlow for SAP har fakturafangst, validering, matching, avviksstyring, fakturaarkivering og rapportering samt sertifisert integrasjon med SAP.

SAP

Når du velger Medius, får du:

 • Forhåndspakket integrasjon
 • Omfattende kunnskap om SAP og erfaring fra et stort antall integrasjons- og implementeringsprosjekter for kunder
 • Ordrematching gjøres med SAP MM-modulen for å få samme sporbarhet og funksjonalitet som med SAP Standard.

MediusFlow skjerper fakturahåndteringen i SAP

Vår SAP-integrering omfatter:

 • Integrering av masterdata for fakturaautomatisering
 • Parkering på FI-dokumenter
 • Endelig postering på FI-dokumenter
 • Kansellering på FI-dokumenter
 • Kople deg opp og analyser ordrebaserte fakturaer i MediusFlow og Miro, og match dem automatisk i SAP
 • Fakturabilde tilgjengelig/synlig i SAP
 • Og mer til

Integreringsdata omfatter:

 • Masterdata som leverandøropplysninger, hovedbokkontoer, betalingsbetingelser, innkjøpsordre, avgiftskoder, innkjøpsordre og varemottakskvitteringer samt anleggsmidler
 • Posteringer i SAP omfatter fakturaparkering, fakturabilde, endelig postering samt data om innkjøpsordre, varemottakskvittering og avtale for fakturamatching

Finn ut mer om fakturaautomatisering på den enkle måten. Les mer om MediusFlow, se en 15 min demo eller kontakt oss direkte for en demonstrasjon hos dere.“Medius demonstrerte stor ekspertise ved integreringen med SAP, og etter litt finjustering fungerte alt som det skulle. Konsulentene deres har vært meget dyktige og organisasjonen har gitt ekte støtte i SAP-integrasjonen. Dette var en stor og meget viktig investering for våre suksess i fremtiden." 
Erik Fransén, Head of IT, BorgWarner i Landskrona, Sverige