MediusFlow for Infor M3

MediusFlow for Infor M3 er en standard forhåndspakket integrasjon som setter organisasjoner som bruker Infor M3-løsninger på serveren i stand til å integrere sømløst med MediusFlow. MediusFlow muliggjør matching på linjenivå og legger grunnlaget for en fakturaautomatiseringsløsning av beste verdi som kople MediusFlows dynamiske fakturahåndteringsevner med den eksisterende økonomiske behandlingen i ERP-systemet.

Når du velger Medius, får du:

 • Omfattende kunnskap om M3 og erfaring fra et stort antall implementeringer av M3 over hele verden
 • Forhåndspakket integrering som standard
 • En partner med stor kunnskap om de typiske utfordringene som M3-kunder står overfor og hvordan de best kan løses.

MediusFlow skjerper fakturahåndteringen i Lawson and Infor M3

Vår M3-integrering omfatter:

 • Integrering av masterdata for fakturaautomatisering
 • Foreløpig registrering av utgiftsfakturaer
 • Endelig postering av utgiftsfakturaer, inklusive fordeling på tid
 • Kansellering av utgiftsfakturaer
 • Ugyldiggjøring av foreløpig registrerte fakturaer
 • Ordrebasert fakturamatching
 • Og mer til

Integreringsdata omfatter:

 • Masterdata som leverandøropplysninger, hovedbokkontoer, betalingsbetingelser, innkjøpsordre, avgiftskoder, innkjøpsordre og varemottakskvitteringer samt anleggsmidler
 • Posteringer i M3 omfatter fakturaparkering, fakturabilde, endelig postering samt data om innkjøpsordre, varemottakskvittering og avtale for fakturamatching

Finn ut mer om fakturaautomatisering på den enkle måten. Les mer om MediusFlow, se en 15 min demo eller kontakt oss direkte for en demonstrasjon hos dere.“Det er ikke mange leverandører av fakturaautomatisering som har ekspertise i M3, men Medius er en av dem. Det er hovedgrunnen til at vi valgte MediusFlow. Implementeringsprosjektet gikk meget bra og vi hadde god og regelmessig kontakt med Medius-konsulentene. Vi fikk øyeblikkelig tilbakemelding hver gang vi hadde spørsmål, og Medius har vært veldig flinke til å forstå vår unike situasjon og til å innfri våre ønsker og krav." 
Claus Toftegaard, Business Manager, Gabriel A/S