MediusFlow for Microsoft Dynamics AX

Med MediusFlow Microsoft-sertifisert integrering mot Microsoft Dynamics AX er du i stand til å automatisere fakturahåndteringsprosessen på en meget kostnadseffektiv måte.
Microsoft Dynamics AX

Når du velger MediusFlow, får du:

 • Omfattende kunnskap om Microsoft Dynamics og erfaring fra mer enn 300 implementeringer av Microsoft Dynamics over hele verden
 • Fullstendige tjenester gjennom vår egen organisasjon (Medius Dynamics AB) med 50+ Microsoft Dynamics-konsulenter
 • Microsoft Gold-sertifisert partner for ERP og applikasjonsutvikling
 • Forhåndspakket integrering med Microsoft som standard

MediusFlow skjerper fakturahåndteringen i Microsoft Dynamics

Vår integrering med Microsoft Dynamics AX omfatter:

 • Integrering av masterdata for fakturaautomatisering
 • Foreløpig registrering av fakturaer
 • Endelig postering av utgiftsfakturaer, inklusive fordeling på tid
 • Ugyldiggjøring av foreløpig registrerte fakturaer
 • Ordrebasert fakturamatching
 • Fakturabilde tilgjengelig/synlig i AX
 • Og mer til

Integreringsdata omfatter:

 • Masterdata som leverandøropplysninger, hovedbokkontoer, betalingsbetingelser, innkjøpsordre, avgiftskoder, innkjøpsordre og varemottakskvitteringer samt anleggsmidler
 • Posteringer i Microsoft Dynamics AX omfatter fakturaparkering, fakturabilde, endelig postering samt data om innkjøpsordre, varemottakskvittering og avtale for fakturamatching

Finn ut mer om fakturaautomatisering på den enkle måten. Les mer om MediusFlow, se en 15 min demo eller kontakt oss direkte for en demonstrasjon hos dere.