ERP-integrasjon

MediusFlow kan enkelt integreres med de fleste ERP-løsninger som finnes på markedet i dag, og være til hjelp med sanntidstilkopling og validering. I tillegg kan en enkelt MediusFlow-post integreres med flere ERP-løsninger slik at organisasjoner raskt kan etablere en felles arbeidsmåte uansett hvor mange ERP-løsninger som er involvert.

Ved å trekke relevante data fra serverprogrammet kan MediusFlow intuitivt foreslå koding og attestering. MediusFlow kan synkroniseres med kontoplanen slik at individuelle brukere får tilgang til kontoene de har autorisasjon til å bruke. Etter validering og matching overfører MediusFlow gyldige og attesterte fakturaer til betaling.

Integreringsdata omfatter:

  • Masterdata som leverandøropplysninger, hovedbokkontoer, betalingsbetingelser, innkjøpsordre, avgiftskoder, innkjøpsordre og varemottakskvitteringer samt anleggsmidler
  • Posteringer i ERP omfatter fakturaparkering, fakturabilde, endelig postering samt data om innkjøpsordre, varemottakskvittering og avtale for fakturamatching

MediusFlow innlemmer direkte konsepter og strukturer som er unike for hvert ERP-system. Stram integrasjon med den aktuelle databasen gir rask fjerntilgang og transaksjonsbehandling. Det brukervennlige grensesnittet kan konfigureres etter behov.

Fordeler med MediusFlow som fakturaautomatiseringsløsning:

  • Alltid tilgang, fra hvor som helst på enhver enhet: nettbrett, smarttelefon eller datamaskin
  • Full synlighet og kontroll uten behov for ekstra ERP-lisenser for dem som attesterer
  • Brukervennlig grensesnitt og enkel utplassering i et kjent miljø
  • Kan håndtere miljøer med flere ERP-systemer
  • Kontinuitet i virksomheten er sikret ettersom løsningen er uberørt av endringer i ERP-implementeringen (f.eks. oppgradering til en ny versjon osv.)
  • Omfattende ekspertise og global støtte tilgjengelig gjennom portalen, via e-post eller telefon
  • Medius er 100 % fokusert på og engasjert i fakturaautomatisering. Det er vi som er de virkelige fakturaautomatiseringsekspertene.

Har du spørsmål om fakturaautomatisering?


Kontakt våre eksperter