Automatisert innkjøpsprosess som gir mer kontroll

Det er mye penger å spare på å strømlinjeforme prosessen for innkjøp av indirekte materialer og tjenester. MediusFlow strømlinjeformer innkjøpsprosessen for indirekte kostnader – trådene trekkes sammen for å skape en transparent prosess fra kjøp til betaling, som er både enkel og dynamisk.

MediusFlow Procurement

Vil du gjerne:

  • Redusere uavhengige innkjøp og sende forbruket til foretrukne leverandører?
  • Kontrollere kostnadene før de oppstår?
  • Øke antallet automatiserte fakturaer, "uberørt av menneskehender"?
  • Følge opp ytelsen fra leverandører?
  • Få styring på en større del av forbruket?
  • Kontrollere alle innkjøp uansett kilde?
  • Håndheve samsvar med eksisterende kontrakter?

Vis meg MediusFlow Procurement  Bestill en demo

Bruk av det rette innkjøpssystemet gjør at du raskt kan opprette de rette innkjøprekvisisjonene. Med korrekt koding, kostnadssenter-, kontrakts- og regelinformasjon allerede på innkjøpsrekvisisjonen, samt pris, mengde og leverandørdata, slik at det blir enklere å godkjenne innkjøpsordren.

Ved å styre kataloger, tjenester og fritekstordre fanger MediusFlow opp så mye som mulig av det du bruker på indirekte kostnader, slik at du får bedre innsyn i hvordan pengene brukes, og hos hvem.

MediusFlow benytter også føre var-prinsippet til å håndheve eksisterende kontrakter og regler ved å styre brukere til å kjøpe i henhold til eksisterende kontrakter. Dette sørger for at innkjøp styres til foretrukne leverandører, at regler følges og at kostnader kontrolleres før innkjøpet gjøres.

Les mer om våre løsninger for innkjøpsprosessen eller kontakt oss direkte for en demonstrasjon hos dere.

Har du spørsmål om fakturaautomatisering?


Kontakt våre eksperter