Hvorfor du bør automatisere fakturahåndteringsprosessen

Fakturahåndteringsprosessen er ofte utsatt for feil og arbeidsintensiv, der trege selskaper bruker så mye som $ 35 på å behandle en faktura. Ved å strømlinjeforme arbeidsflyten for godkjenning av fakturaer, og ved å utnytte verktøy og teknologi for å få bedre automatisering, kan organisasjoner redusere kostnadene knyttet til fakturahåndtering med opptil 90 %.

Ved å fokusere på fangst, validering, prosesstyring og rapportering kan organisasjoner enkelt kartlegge sine hull, raskt identifisere potensielle områder for forbedring og bygge et besluttsomt veikart mot beste praksis innen fakturahåndtering.

Whiteboard

MediusFlow dekker hele fakturahåndteringsprosessen, fra fangst til validering, prosesstyring, arkivering og rapportering, og utgjør et fleksibelt og kraftig grunnlag for fakturahåndteringsprosessen.

Se en demo

MediusFlow kan håndtere fakturaer i ethvert format – EDI, e-faktura, PDF og papir. Det matcher automatisk fakturaene mot innkjøpsordre og varemottakskvitteringer og løser vanlige avvik, som for eksempel transport- og håndteringsgebyrer. Dette fører til meget intelligent fakturaautomatisering der kun virkelig problematiske avvik krever intervensjon og analyse før godkjenning og betaling. Integrasjon med ERP-systemet automatiserer regnskapsføringen av de godkjente fakturaene.

MediusFlow gjør det dessuten mulig å oppdage leverandører som ikke følger reglene og falske fakturaer, og gir dermed bedre styring av leverandørrelasjonene.

Ta kontrollen over fakturahåndteringsprosessen med MediusFlow:

  • Eliminer papirfakturaer, inntasting av fakturaer, feil, fakturaoppbevaring og omarbeiding
  • Fakturaer kan behandles uten å røre dem: med rekvisisjonsmatch, automatisert koding og ruting
  • Få den synligheten du trenger og se hvem som har fakturaene og hvilken status de har

Les mer om våre løsninger for fakturahåndteringsprosessen, se en 15 min demo eller kontakt oss direkte for en demonstrasjon hos dere.

"Automatisering av kreditorprosesser har ikke bare gjort godkjenningsprosessen raskere, men har også gjort kontantstrømmen mer synlig slik at vi kan ta initiativ til lå få kontroll på forbruket, styre gjeld og benytte oss av rabatter for tidlig betaling."
Liz Love, Leder av AP Shared Service Centre, Morrison

Har du spørsmål om fakturaautomatisering?


Kontakt våre eksperter