Slagkraftig fakturamatching som sparer tid

Manuell fakturamatching kan være utfordrende. Fakturaautomatisering gjør at du kan eliminere tidkrevende manuelle prosesser som fakturakoding, matching mot kontrakter, gjennomgang og attestering, og dermed fri opp de ansattes tid til å fokusere på mer strategiske oppgaver.

MediusFlow

MediusFlow har en kraftig matchingmotor som gjør det mulig å automatisere fakturaprosessen slik at fakturaer kan matches på to, tre eller til og med fire måter til innkjøpsrekvisisjoner, leveringssedler eller kontrakter. Økonomimedarbeidere kan derfor fokusere på avvik og unntak i stedet for å overvåke og styre en jevn strøm av korrekte fakturaer manuelt.

Vil du gjerne:

  • Få mer effektivitet inn i fakturaautomatiseringen?
  • Være i stand til å fokusere på styring av unntakene?
  • Maksimere fakturaautomatiseringen med 4-veis matching?
  • Behandle fakturaer i ethvert format?
  • Bruke to-, tre- eller fireveis fakturamatching mot innkjøpsrekvisisjon, leveringsseddel eller kontrakt?
  • Automatisere behandlingen av vanlige avvik?

Vis meg MediusFlow Match  Bestill en demo


Les mer om våre løsninger for fakturamatching, se en 15 min demo eller kontakt oss direkte for en demonstrasjon hos dere.


"Investeringen ble raskt lønnsom. Hvis du tar hensyn til at våre butikksjefer sparer 30 minutter i uken av den faktiske tiden som brukes på fakturahåndtering, så sparer vi 4000 timer i året. Det er ingen overdrivelse å si at dette vil spare oss opptil 1 million svenske kroner i året bare på styringen av fakturaer for faste kostnader alene."
Peter Hjern, finansdirektør, Stadium

Har du spørsmål om fakturaautomatisering?


Kontakt våre eksperter