Effektiv avtalehåndtering for bedre innsyn og smartere beslutninger

MediusFlow sørger for kontroll med alle eksisterende innkjøpskontrakter slik at kontrakter utnyttes bedre gjennom hele levetiden. Med denne tilleggsmodulen vil du være i stand til å automatisere styringen av tilbakevendende fakturaer, som for eksempel abonnementer, husleie, medlemskap og tjenester. Dermed får du også et avtalearkiv med sikker adgangskontroll og automatiserte fornyelsespåminnelser.

MediusFlow Contract

Vil du gjerne: 

  • Få øyeblikkelig tilgang til innkjøpskontrakter med økt kontroll og transparens?
  • Legge til rette for fakturamatching mot kontrakter?
  • Sørge for at kontrakter fornyes eller sies opp i tide?
  • Opprette en effektiv prosess for skanning og arkivering av undertegnede avtaler?
  • Øke bruken av konsernkontrakter?
  • Forbedre styringen av kontrakter gjennom hele deres levetid og sørge for at kontrakten fornyes eller sies opp i tide?
  • Muliggjøre to-, tre- eller til og med fire-veismatching mot innkjøpsrekvisisjon, varemottakskvittering eller kontrakt?

Vis meg MediusFlow Contract  Bestill en demo

MediusFlow gir deg et sentralt, digitalt arkiv for alle innkjøp og avtalehåndtering. Kontrakter, og bruken av kontrakter, gjøres synlig for hele organisasjonen. Ved å kombinere våre forskjellige produkter kan du få en fullstendig innkjøp-til-betaling-løsning, og få det hele pakket inn i et brukervennlig nettgrensesnitt.

Les mer om våre løsninger for avtalehåndtering eller kontakt oss direkte for en demonstrasjon hos dere.

Har du spørsmål om fakturaautomatisering?


Kontakt våre eksperter