Fakturaautomatisering for bedre fakturakontroll

Manuell eller papirbasert dokument- og fakturabehandling koster sannsynligvis organisasjonen din mye tid og penger. Fakturaautomatisering muliggjør mer papirfritt arbeid, kortere fakturabehandlingstid, bedre fakturakontroll og gjør den økonomiske statusen mer synlig.

MediusFlow strømlinjeformer prosessen for fangst, validering og attestering av fakturaer ved å legge til et kontrollskikt som gjør at automatisering av innkommende fakturaer kan valideres opp mot et fleksibelt sett med forretningsregler. Spar opptil 90 % av kostnadene forbundet med fakturahåndteringsprosessen, og fri samtidig opp ressurser til å fokusere på mer strategiske oppgaver.

Bedre fakturakontroll

Vil du gjerne:

  • Gjøre fakturahåndteringsprosessen mer effektiv?
  • Minimere manuelle feil og få bedre kontroll over fakturaer?
  • Kunne få tilgang til data hvor som helst?
  • Spare opptil 90 % av kostnadene forbundet med fakturahåndteringsprosessen?
  • Minimere manuelle feil, svindel og risiko?
  • Godkjenne fakturaer hvor som helst, via nettet, mobil eller nettbrett?

Vis meg MediusFlow Invoice  Bestill en demo

MediusFlow automatiserer føring av kreditorreskontroen og legger til rette for papirfri fakturabehandling. Våre kreditorreskontroløsninger trekker ut data fra fakturaene, uansett kilde og format. De er tilgjengelig i nettskyen og lar deg få tilgang, bekrefte og godkjenne opplysningene på en enkel måte, fra hvor som helst, slik at hele kreditorprosessen blir enklere. Godkjente fakturaer sendes for regnskapsføring i ERP-systemet gjennom integrasjon.

Finn ut mer om fakturaautomatisering på den enkle måten. Les mer om MediusFlow, se en 15 min demo eller kontakt oss direkte for en demonstrasjon hos dere.

MediusFlow har bidratt til en effektivisering i våre butikker og regionslagere. De frigjorte ressursene kan nå benyttes til inntektsbringende arbeid. Det vi opplever som mest positivt er at vi nå har fått bedre kontroll på; våre grunndata, vårt dekningsbidrag og status på vårt varelager. 
Per Magnus Frantzen, CFO, Bohus

Har du spørsmål om fakturaautomatisering?


Kontakt våre eksperter