MediusFlow Contract - sammenhold dine fakturaer med indkøbskontrakter

MediusFlow Contract giver virksomheder og organisationer fuld kontrol over deres indkøbskontrakter. MediusFlow Contract er et tillægsmodul, der vil øge automatiseringen af fakturabehandlingen. Derudover er det et brugervenligt kontraktarkiv, der er nemt at søge i. Det giver virksomheder, der bruger MediusFlow Match og MediusFlow Procurement mulighed for at foretage 4-punkts-matching, idet fakturaer kan matches med indkøbsordrer, varemodtagelseskvitteringer og kontraktbetingelser for at sikre overholdelse.

MediusFlow Contract

De vigtigste funktioner

  • Brugervenligt og intuitivt kontraktarkiv
  • Fakturaplan for tilbagevendende og forventede fakturaer
  • Nem overvågning af kontraktanvendelse

MediusFlow - brochure Bestil en demonstration

Brugervenligt kontraktarkiv

MediusFlow Contract er den perfekte løsning til organisationer, der ønsker et intuitivt, brugervenligt værktøj til kontraktstyring, som giver bedre gennemskuelighed, styring og anvendelse af leverandørkontrakter.

MediusFlow Contract indeholder et centralt, digitalt kontraktarkiv til leverandørkontrakter. Kontrakter og anvendelsen af dem bliver synlige for hele organisationen eller for dem, kontrakterne påvirker baseret på deres rolle eller organisation/geografi.

MediusFlow Contract

Fakturaplan for tilbagevendende og forventede fakturaer

MediusFlow Contract er et fantastisk værktøj til automatisering af håndteringen af tilbagevendende omkostninger såsom leje, abonnementer, medlemskaber mv. Kontraktfakturaplanen definerer den forventede forekomst af fremtidige fakturaer, herunder beløb, margen, regnskabsoplysninger og fakturadatoer.

Når fakturaerne modtages, matches de med kontraktfakturaplanen i en berøringsfri proces. Fakturaer konteres og godkendes, hvis de er inden for margin. Hvis margin overtrædes, vil fakturaen blive sendt til manuel godkendelse.

Transparent kontraktanvendelse

MediusFlow Contract indeholder kontraktdata, der giver forbedrede matchingegenskaber, og registrerer samtidig kontraktanvendelse. Alle fakturaer, der er sammenholdt med en kontrakt, kan hentes, og alle varer, der er købt i henhold til en kontrakt, sammenfattes på kontraktens forside. Herved opnås klar og opdateret information om, hvordan en kontrakt skal anvendes af din organisation på grundlag af aktuelle transaktionsdata.

Kontraktanvendelsesfunktionen adskiller i høj grad MediusFlow Contract fra lignende programmer. Den giver organisationer indblik i forbrug i realtid i henhold til indgåede kontrakter.

Kontraktopbevaring

Underskrevne kontrakter kan scannes ind i MediusFlow. Automatiske påmindelser oprettes for at sikre, at kontraktfornyelser planlægges og sker rettidigt. Brugervenlige søgeværktøjer giver straks adgang til scannede kontrakter og opfylder de fleste behov for ad hoc-rapportering.

Læs mere om fordelene ved MediusFlow, se en 15 minutters demonstration, eller kontakt os direkte for en demonstration hos jer.

Har du spørgsmål til automatisering af fakturaer?


Kontakt vores eksperter