Automatisering af kreditorfakturaer, der sørger for de rigtige varer på hylderne

Større detailhandlere skal ofte håndtere tusindvis af leverandører. Resultatet er en konstant strøm af indkøbsordrer, varemodtagelseskvitteringer og fakturaer. Manuel fakturabehandling betyder lang håndteringstid, mistede rabatmuligheder og mulige fejl, som alt sammen kan have betydelig indflydelse på din fortjeneste. Arbejdstunge kreditorfakturaprocesser kan også medføre manglende evne til at udarbejde præcise rapporter og prognoser. Desuden vil matching af data ofte bestå af produktnumre med farve og størrelse, hvilket betyder, at et produktnummer kan forekomme i mange forskellige variationer.

MediusFlows effektive løsning til automatisering af kreditorfakturaer med 4-punkts-fakturamatching løser dette problem. Den giver dig mulighed for at automatisere arbejdsgangen og fremskynde fakturabehandlingen, øge gennemskueligheden og strømline hele behandlingen af kreditorfakturaer. Med udnyttelse af best practice fra over 1.700 kundeinstallationer i hele verden kombinerer MediusFlow fremragende funktionalitet til behandling af kreditorfakturaer med indgående kendskab til detailbranchen.

MediusFlow til detailbranchen i korte træk“Det blev meget hurtigt en god investering. Hvis man medregner, at vores butikschefer sparer 30 minutter om ugen på at behandle fakturaer, beløber det sig til en besparelse på 4.000 timer om året. Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at vi sparer op til 1 mio. SEK om året alene i administrationsomkostninger til håndtering af fakturaer.„
Peter Hjern, CFO, Stadium

Har du spørgsmål til automatisering af fakturaer?


Kontakt vores eksperter